Internationella utbildningsprogram

Det övergripande målet med ICLD:s utbildningsprogram är att bidra till fattigdomsbekämpning genom att stärka den lokala demokratin

Programmen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner i ICLD:s samarbetsländer. De kan vara verksamma inom offentlig förvaltning såväl lokal som regional, liksom frivilligorganisationer. Utbildningsprogram ger deltagarna möjlighet att lära sig nya färdigheter, erfarenheter och metoder inom området för lokal demokratiutveckling. Det finns för närvarande fyra pågående program. Läs mer om programmen nedan.

ITP-program inom nätverk

Inom ICLD:s nätverk ingår partnerskap med liknande utmaningar. För att ge fördjupat stöd erbjuds en skräddarsydd utbildning till ett team på tre personer från varje partnerorganisation inom varje nätverk. Utbildningen syftar till att stärka partnerskapen, och de lokala myndigheterna inom nätverkets ämnesinriktning samt för att främja framgångsrika resultat i projekten.

Varje utbildningsteam ska innehålla följande funktioner: två tjänstepersoner varav en beslutsfattare och helst en representant från en civilsamhällesorganisation som samarbetar med den lokala myndigheten. Sammansättningen kan dock variera. Teamet nomineras av sin egen kommun/organisation. De är vanligtvis medlemmar i partnerskapets projektgrupp men kan också vara andra deltagare inom organisationen om det bedöms vara relevant för projektets goda resultat. I många fall utses en mentor för varje partnerskap.Vi erbjuder följande program: