Visselblåsarfunktion

ICLD ser transparens och ansvarsutkrävande som viktiga kärnvärden och styrmedel för de program som genomförs inom organisationen. I ambitionen att möjliggöra för alla att uppmärksamma ledningen på eventuella missförhållanden eller där programmen misslyckas med att leva upp till fastställd uppförande kod har vi inrättat en kanal för rapportering.

Via formuläret nedan kan du rapportera missförhållanden helt anonymt. Det är bara ICLD:s generalsekreterare som kan läsa informationen.  I de fall där Whistleblower rapporteras in kommer generalsekreterare att vidtaga åtgärder och lämna en rapport till styrelsen för ICLD.

  • Rapportera endast sådant som har en relation till ICLD:s arbete.
  • Beskriv vad som har hänt (en kort redogörelse där det framgår vad du anser var inkorrekt).
  • Ange var det hände, (plats och datum).
  • Ange om det är anmält till polis eller motsvarande.

I de fall du önskar uppmärksamma sådant som rör ICLD ledning, så finns det alltid möjligheten att skicka e-post till ICLDs ordförande.

Anmälningsformulär:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.