Medarbetare

Forskningskoordinator, Kunskapscentrum

Robin Alnäs

+46 (0) 72-341 12 70
+46 (0) 498-29 91 10

Kvalitetsstrateg Kunskapscentrum

Björn Möller

+46 (0) 70-240 99 01
+46 (0) 498-29 91 59

Programchef Internationella Utbildningsprogram

Karin Melin

+ 46 (0) 72-999 42 62
+46 (0) 498-29 91 83
Therese Bergström

Handläggare Internationella Utbildningsprogram

Therese Bergström

+46 (0) 72-994 79 79
+46 (0) 498-29 91 46

Handläggare Internationella Utbildningsprogram

Jim Enström

+46 (0) 76-125 44 40
+46 (0) 498-41 02 91

Handläggare Internationella Utbildningsprogram

Suzana Fatah

+46 (0) 72-997 60 89
+46 (0) 498-41 02 92

Handläggare Internationella Utbildningsprogram

Liene Ledaine

+46 (0) 72-997 60 76
+46 (0) 498-41 02 90

Handläggare Internationella Utbildningsprogram

Shannon Lövgren

+46 (0) 72-503 73 21
+46 (0) 498-29 91 94

Handläggare Internationella Utbildningsprogram

Jenny Nylund

+ 46 (0)70 234 66 10
+46 (0) 498 29 91 06

Handläggare Kommunala Partnerskap

Myriam Chilvers

+46 (0) 76-543 01 22
+46 (0) 498-29 91 84

Handläggare Kommunala Partnerskap och Kunskapscentrum

Ida Edvinsson

+46 (0) 70-324 54 03
+46 (0) 498-29 91 58

Handläggare Kommunala Partnerskap

Anders Falkemo

+46 (0) 727 49 72 46
+46 (0) 498-29 91 55

Handläggare Kommunala Partnerskap

Rikard Eduards

+46 (0) 72-998 11 77
+46 (0) 498 41 02 93

Handläggare Kommunala Partnerskap

Joel Laurén

+46 (0) 73 862 38 20
+46 (0) 498 29 91 52

Handläggare Kommunala Partnerskap

Felicia Wede

+46 (0) 72-450 01 50
+46 (0)498-29 91 08