Political Leadership Programme

Programmet riktar sig till kvinnor i nyckelpositioner i politiska församlingar på lokal nivå i Afrika, Asien och Östeuropa. Programmet ger möjlighet att stärka kapaciteten i deltagarens ledarskap, hjälpa till att uppnå målen för hållbar utveckling och skapa ett nätverk av kvinnor i samma position.

Följande länder är berättigade att söka till programmet: Albanien, Botswana, Georgien, Indonesien, Kenya, Kosovo, Montenegro, Moçambique, Nordmakedonien, Sydafrika, Tanzania, Turkiet, Uganda, Ukraina, Vietnam, Zambia.

Programperioden: december 2019 – november 2020.

Ansökningsperiod till nästa omgång av programmet är stängd.

Detta program kommer att följas av en sjunde kohort 2020-2021.

Mer information om programmet (på engelska).