Women´s Political Leadership

Programmet riktar sig till kvinnor i nyckelpositioner i politiska församlingar på lokal nivå i Afrika, Asien och Östeuropa. Programmet ger möjlighet att stärka kapaciteten i deltagarens ledarskap, hjälpa till att uppnå målen för hållbar utveckling och skapa ett nätverk av kvinnor i samma position.

Följande länder är berättigade att söka till programmet: Bosnien och Hercegovina, Botswana, Indonesien, Kenya, Moldavien, Mocambique, Namibia, Serbien, Tanzania, Turkiet och Ukraina.

Programperioden: januari – december 2021.

Sista ansökningsdag: 24 augusti, 2020.

Mer information om programmet (på engelska).