Nätverk för jämlik hälsa

Tre partnerskap som utgörs av tre svenska regioner, bildar tillsammans med varsin partner i Östafrika (Uganda och Kenya) ICLD:s “Nätverk för jämlik hälsa”.

De tre partnerskapen kommer tillsammans arbeta i projekt som stärker deras medborgares rätt till jämlik vård. Partnerskapen kommer att få tillgång till stöd och utbildningsmöjligheter från ICLD.

Inom nätverket får regionerna stöd från experter på rättvis hälsa och forskare. ICLD arrangerar gemensamma nätverksaktiviteter för alla partnerskap, som under det första året kommer att fokusera särskilt på rollen hos politiska ledare och toppchefer i internationella partnerskap.

Alla utbyten mellan kommunerna finansieras av ICLD såsom resor, logi och andra kostnader i samband med utbytesresor och nätverksträffar.

Tidsram: 2021- 2024
Länder: Uganda and Kenya

Parnerskapen i nätverken

Region Stockhom och Jinja

Uganda

Område: Barns hälsa

Region Västerbotten och Homa bay

Kenya

Område: Styrning och hälsa

Region Östergötland och Uasin Gishu

Kenya

Område: Cancersjukvård

Nyheter och kommande evenemang

September, 2021

Oktober, 2021

Module 1. Role and Responsibilities of Steering Groups

The first module of this programme will allow participants to discover the key elements of their commitment and deepen their knowledge on several fundamental concepts necessary for driving democracy.

Oktober, 2021

November, 2021

Module 2. The Global Goals

The second module will introduce tools for working with agenda 2030 and different strategies for implementing and evaluating the agenda that can support participants to contribute to their mission as leaders.

November, 2021

December, 2021

Module 3. Human Rights and Democracy Dilemmas

In this session, the participants will have the opportunity to look closely into local democracy dilemmas, co-create alternative solutions and critically evaluate the solutions.

December, 2021

Februari, 2022

Module 4. Anti-Corruption and Accountability

This session will help participants deepen their understanding of the negative effects that corruption can generate in the health care sector. Furthermore, this will provide ways to identify and prevent corruption in the health sector.

Februari, 2022

Mars, 2022

Module 5. Leadership, Health Care and Democracy

Module 5 will briefly touch upon the importance and role of leadership in the health care sector. This session will also emphasise concepts such as participation, inclusion, and transparency in health care and how equitable health can be achieved democratically.

Mars, 2022

April, 2022

Open Floor Conference

The open floor conference will allow participants to have a final discussion and knowledge-sharing opportunities regarding equitable health and their role as political leaders and managers.

April, 2022

Röster från nätverket

Vad tänker svenska kommunpolitiker och tjänstepersoner om nätverket?

”För att stärka ett demokratiskt förhållningssätt är det viktigt att principen om vård efter behov är styrande. Detta projekt blir en viktig del i arbetet för en jämlik vård i Östergötland och i Uasin Gishu”

Kerstin Sjöberg,
Region Östergötland

Resursbristen rår vi inte på inom det här samarbetet. Men det går att höja överlevnad och livskvalitet ändå, till exempel genom utbildningar för sjuksköterskor i omvårdnad av nyfödda eller team-träning för att förbättra omhändertagandet av svårt sjuka barn

Helena Hildenwall,
barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och projektkoordinator i samarbetet.