Om oss

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi på ICLD är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati. Vårt arbete syftar till att främja lokal demokratiutveckling och vårt uppdrag är att stödja demokratiskt deltagande och förändring på lokal nivå. Vi stärker också kommunernas kapacitet att analysera, prioritera och genomföra Agenda 2030 i enlighet med deras egna behov, prioriteringar och resurser.

Vårt arbete bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner och på den forskning och kunskapsutveckling som finns i ett internationellt perspektiv.

Vi gör det konkret genom att:

  • Främja och stödja internationella demokratisamarbeten så kallade Kommunala partnerskap mellan svenska kommuner och regioner och motsvarande i våra utvalda samarbetsländer,
  • Driva Internationella utbildningsprogram, ITP, som är längre, kvalificerade utbildningsinsatser som vänder sig till nyckelpersoner på lokal nivå i Sidas samarbetsländer, till exempel lokala politiker och tjänstepersoner,
  • Initiera och finansiera Forskning för att sprida kunskap om hur man skapar och utvecklar lokalt självstyre, lokal demokrati och decentralisering. Vi finansierar forskning på universitet i Sverige och i våra samarbetsländer. Den unika kombinationen där vi kopplar ihop forskning och praktiskt kunnande är en viktig framgångsfaktor för vårt arbete.

Vi är en ideell organisation

ICLD är en ideell organisation. Vår verksamhet finansieras av Sida. Vi är cirka 25 anställda med huvudkontor i Visby.

Mer information

Hur kan DU engagera dig? – Informationsblad om ICLD – på engelska (PDF)

Årsredovisning 2020 med goda exempel från verksamheten (PDF)