Nätverk för Mänskliga rättigheter, ungdomsfokus

Demokratin och mänskliga rättigheter står inför stora utmaningar runt om i världen. Alltfler kommuner och regioner är medvetna om den viktiga roll de spelar i att främja och säkra respekten för sin medborgares mänskliga rättigheter.

ICLD:s nätverk för mänskliga rättigheter är en del av det kommunala partnerskapsprogrammet. Nätverket länkar samman och stödjer kommuner och regioner som har åtagit sig att stärka sitt systematiska arbete med mänskliga rättighetsfrågor lokalt, med FN:s Agenda 2030 som ramverk.

I nätverket har svenska kommuner blivit ”matchade” med en motsvarighet från  SydafrikaBotswana, Zimbabwe eller Zambia. Tillsammans utformar de projekt kopplat till mänskliga rättigheter, exempelvis frågor om barns rättigheter och ungas inflytande i demokratiska beslutsprocesser.

Universitet spelar en viktig roll i att ge nätverken senaste forskningsrön. Lokala universitet kommer därför erbjuda expertis och bedriva forskning om lokala förändringsprocesser. Därtill kan universitet komma att ingå i nätverket och i vissa fall enskilda partnerskap.

Deltagande personal och förtroendevalda i de internationella partnerkommunerna erbjuds även att delta i ICLD:s Internationella utbildningsprogram ITPs.

I detta nätverk samarbeter vi med RWI (The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law).

Tidsram: 2022- 2026
Länder: Sydafrika, Zambia, Zimbabwe, Botswana
Samarbetspartner: RWI

Partnerskap i nätverket

Haparanda och Solwezi

Zambia

Tema: Öka kvinnors och ungas möjligheter och delaktighet.

Falkenberg, Sundays River Valley och Sarah Baartman district

Sydafrika

Tema: Segregation, Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande.

Håbo, Livingstone och Victoria Falls

Zambia/Zimbabwe

Tema: Barn och ungas rättigheter och inflytande.

Valdemarsvik, Palapye och Central district

Botswana

Tema: Öka ungas delaktighet och demokratiska inflytande.