Kommunala partnerskap

Genom den internationella samarbetsformen kommunala partnerskap kan din kommun/region uppnå de globala målen.

Internationella utbildningsprogram

Under 2019 har ICLD utbildat och stärkt 250 politiker och tjänstepersoner genom internationella utbildningsprogram.

Forskning

Vår forskning är knuten till en rådgivande grupp av välkända svenska och internationella forskare.

Tre sätt att förändra världen. Hur kan ni vara med?

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati. Vår verksamhet utgår från några grundläggande principer.

Aktuellt

Toolbox för mer inkluderande städer

Toolbox för mer inkluderande städer

Denna korta film ska fungera som en hjälp för att undersöka om allmänna platser och byggnader är tillgängliga även för personer med funktionsvariation. Film är…