ICLD

Projekt

Publikationer

Stoderegger (2018) Is there a win for conservation, livelihoods and governance?

KP-projekt

KP - Equal value in the Democratic process -Project

KP-projekt

KP - Collaboration Between Borlänge and Chisinau to increase the competence of the teachers in the areas of Autism & ADHD

KP-projekt

KP - Education project

KP-projekt

Kp - To strengthen the inclusion of young mothers in the local community

Ansökningsomgången till KP våren 2019 är öppen!


Från och med nu, till och med den 15 mars är vårens ansökningsomgång till KP öppen. Kommunala Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige.


15 Februari

ICLD ger masterstudenter möjlighet att genomföra fältstudier


Åtta internationella Masterstudenter vid svenska universitet har nyligen av ICLD tilldelats 20 000 kr för att genomföra fältstudier för sina examensprojekt.


07 Januari

Kommunala partnerskap

Internationella utbildningsprogram

Kunskapscentrum

Aktuellt

/ nyhet

Ansvarsutkrävande - Fokus på möjligheter till ansvarsutkrävande och lokalpolitikerns roll

Läs mer
/ Nyhet

Ansökan öppen för Local Governance with a Rights Based Approach

Läs mer
/ nyhet

Ansökan öppen för Inclusive Political Leadership

Läs mer
Visby / Nyhet

Vi söker ny chef för vårt Internationella utbildningsprogram, ITP

Läs mer
/ Nyhet

Nytt forskningsprojekt: The Role of Social Norms in Fighting Corruption in Local Governments

Läs mer

Fler nyheter

Lokal demokrati stärks: tolv kommuner i nya projekt

Visby / Nyhet

Publikation

KC – Hydén, G (2016) Strengthening local governance in Africa: Beyond donor-driven approaches