Bidra till att uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Genom den internationella samarbetsformen kommunala partnerskap kan din kommun/region uppnå de globala målen.

Läs mer här

Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter

Läs mer

​Svenska regioner och kommuner – låt oss hjälpa er stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter!

Läs mer

ICLD:s utbildningsprogram stärker kommuner under pandemin

Läs mer

Svenska kommuner och regioner kan göra skillnad

Läs debattartikeln

186 projekt i 23 länder

Under 2019 möjliggjorde ICLD 186 projekt i 23 länder som involverade 132 kommuner och regioner runt om i världen.

Läs ICLD:s årsredovisning

Kommunala partnerskap gör skillnad i Coronatider

Lärdomar och metoder från de kommunala partnerskapen har visat sig vara värdefulla i kampen mot Covid-19.

Läs mer

Lokal demokrati behövs i en tid av pandemi

Läs mer här

Våra publikationer

Sök bland det 40-tal forskningsrelaterade publikationer som ICLD har publicerat.

ICLD:s publikationer

Internationella utbildningsprogram

Under 2019 utbildade ICLD 250 politiker och tjänstepersoner på lokal nivå. 150 av dessa var kvinnor.

Läs mer om våra ITP

Forskning

Vår forskning är knuten till en rådgivande grupp av välkända svenska och internationella forskare.

Läs mer här

Tre sätt att förändra världen.

För dig som vill vara med

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati. Vår verksamhet utgår från några grundläggande principer. Läs mer

Aktuellt

Covid19 – Coronaviruset

ICLD följer noga utvecklingen av Covid-19 (Corona) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, WHO, och Utrikesdepartementet. Med anledning av rådande situation har vi bland annat förändringar gällande våra program. Läs mer här.

Pilotprojekt för effektivare insatser

Pilotprojekt för effektivare insatser

Inom ICLD pågår just nu ett pilotprojekt tillsammans med Uasin Gishu, Region Östergötland och Linköpings universitet där en ny arbetsmodell med namnet ”Integrated Approach” testas.…