Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati.

Vårt arbete

Vi arbetar i huvudsak inom tre områden.

Kommunala partnerskap

Internationella samarbeten mellan svenska kommuner och regioner och motsvarande instanser i i våra utvalda samarbetsländer.

Internationella utbildningsprogram

Programmen vänder sig i de flesta fall till beslutsfattare och tjänstepersoner både inom offentlig förvaltning, näringsliv och ideell sektor, i våra utvalda samarbetsländer.

Forskning

ICLD stödjer och initierar forskning samt dokumenterar, analyserar och sprider kunskap som finns kring lokal demokratiutveckling och decentralisering.

Local Democracy Talks

ICLD erbjuder återkommande direktsända paneldiskussioner med lokala politiker såväl svenska som internationella, för att stärka det demokratiska samtalet.

seven people: one man and six women and the text " The Champions of local democracy"

Lokala demokratihjältar

Låt dig inspireras av de fantastiska demokratikämparna som vi presenterar i vår serie ”Hjältar inom lokal demokrati”!

87 % anser att Kommunala Partnerskap är utvecklande*

*enligt undersökning bland alla Sveriges kommuner tror över 87% av dem att kommunala partnerskap är utvecklande för verksamheten.

145 kvinnor stärktes under 2020

Under 2020 stärktes 240 lokala och regionala
tjänstepersoner och politiker, varav 145 kvinnor, genom ICLD:s ITP program.

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

ICLD är samarbetpartner till Glokala Sverige

Covid19 – Coronaviruset

ICLD följer noga utvecklingen av COVID-19 (Corona) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, WHO, och Utrikesdepartementet. Med anledning av rådande situation har vi bland annat förändringar gällande våra program. Läs mer här.

Kalendarium