Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

Läs mer

Local Democracy Academy

14 -18 december
Connecting research and practice

icld.se/LDA

ICLD:s utbildningsprogram stärker kommuner under pandemin

Läs mer

Kommunala partnerskap gör skillnad i Coronatider

Lärdomar och metoder från de kommunala partnerskapen har visat sig vara värdefulla i kampen mot Covid-19.

Läs mer

Svenska kommuner och regioner kan göra skillnad

Läs debattartikeln

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati. Vår verksamhet utgår från några grundläggande principer. Läs mer

Aktuellt

Covid19 – Coronaviruset

ICLD följer noga utvecklingen av Covid-19 (Corona) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, WHO, och Utrikesdepartementet. Med anledning av rådande situation har vi bland annat förändringar gällande våra program. Läs mer här.

Administrativ assistent till Visby

Administrativ assistent till Visby

ICLD är en av biståndsbranschens mest intressanta organisationer. Vi arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i hela…