Kommunala partnerskap gör skillnad i Coronatider

Lärdomar och metoder från de kommunala partnerskapen har visat sig vara värdefulla i kampen mot Covid-19.

Läs mer

Lokal demokrati behövs i en tid av pandemi

Läs mer här

186 projekt i 23 länder

Under 2019 möjliggjorde ICLD 186 projekt i 23 länder som involverade 132 kommuner och regioner runt om i världen.

Läs ICLD:s årsredovisning

Kommunala partnerskap

Genom den internationella samarbetsformen kommunala partnerskap kan din kommun/region uppnå de globala målen.

Läs mer här

Internationella utbildningsprogram

Under 2019 utbildade ICLD ca 250 politiker och tjänstepersoner på lokal nivå i genom våra program. 150 av dessa var kvinnor.

Läs mer om våra ITP

Forskning

Vår forskning är knuten till en rådgivande grupp av välkända svenska och internationella forskare.

Läs mer här

Tre sätt att förändra världen. Hur kan ni vara med?

För dig som vill vara med

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati. Vår verksamhet utgår från några grundläggande principer.

Aktuellt

Covid19 – Coronaviruset

ICLD följer noga utvecklingen av Covid-19 (Corona) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, WHO, och Utrikesdepartementet. Med anledning av rådande situation har vi bland annat förändringar gällande våra program. Läs mer här.

Fältarbete under coronakrisen

Fältarbete under coronakrisen

”Andrew Tembo, en typisk zambier”, så presenterar sig Andrew när vi ses på vårt första onlinemöte. Sedan varnar han mig: ”Jag hoppas att internetanslutningen är vänlig…
Miljonsatsning på stärkt demokratisamarbete

Miljonsatsning på stärkt demokratisamarbete

12 svenska kommuner har beviljats medel för att bedriva kommunala partnerskap med inriktning på ett eller fler av ICLD’s fyra kärnområden – Jämlikhet, deltagande, transparens…