ICLD

Projekt

Publikationer

Resultat inom kommunala partnerskap, IQA-rapport 2017

Publikationer

Turner & Teague (2019) Trans-Saharan labour emigration from Niger: Local governance as mediator of its underlying causes and consequences

Publikationer

Stoderegger (2018) Is there a win for conservation, livelihoods and governance?

KP-projekt

KP - Equal value in the Democratic process -Project

KP-projekt

KP - Collaboration Between Borlänge and Chisinau to increase the competence of the teachers in the areas of Autism & ADHD

Ansökningsomgången till KP våren 2019 är öppen!


Det är dags att ansöka om Kommunala Partnerskap, KP. Kommunala partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige. Fram till den 15 mars är ansökan öppen.


15 Februari

En offensiv för demokratin


Demokratifrågorna har kanske aldrig varit så aktuella som nu. Ett ökat demokratiunderskott i flera länder är alarmerande och påverkar påtagligt människors vardag. Att inte få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda tvingar människor i ren självbevarelsedrift att söka sig till olika fristäder. Att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå är avgörande för att framgångsrikt bekämpa fattigdom.


21 Februari

Kommunala partnerskap

Internationella utbildningsprogram

Kunskapscentrum

Aktuellt

/ nyhet

Ansvarsutkrävande - Fokus på möjligheter till ansvarsutkrävande och lokalpolitikerns roll

Läs mer
/ Nyhet

Ansökan öppen för Local Governance with a Rights Based Approach

Läs mer
/ nyhet

Ansökan öppen för Inclusive Political Leadership

Läs mer
Visby / Nyhet

Vi söker ny chef för vårt Internationella utbildningsprogram, ITP

Läs mer

Fler nyheter

Lokal demokrati stärks: tolv kommuner i nya projekt

Visby / Nyhet

Publikation

Partnerskap på väg till ökad lokal demokrati, IQA rapport 2014