Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati.

Vårt arbete

Vi arbetar i huvudsak inom tre områden.

Kommunala partnerskap

Utvecklingssamarbeten mellan svenska kommuner och regioner och motsvarande instanser i låg- och medelinkomstländer.

Internationella utbildningsprogram

Det övergripande målet med ICLD:s utbildningsprogram är att bekämpa fattigdom i alla dess former.

Forskning

ICLD:s Kunskapscentrum dokumenterar, analyserar och sprider kunskap som finns kring lokal demokratiutveckling och decentralisering

145 kvinnor stärktes under 2020

Under 2020 stärktes 240 lokala och regionala
tjänstepersoner och politiker, varav 145 kvinnor, genom ICLD:s ITP program.

86 % anser att Kommunala Partnerskap är utvecklande*

*enligt undersökning via SveMa bland alla Sveriges kommuner och regioner tycker över 86% av dem att samarbetsformen kommunala partnerskap är utvecklande för verksamheten.

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

ICLD är samarbetpart till Glokala Sverige

Satsning på demokrati och mänskliga rättigheter

Covid19 – Coronaviruset

ICLD följer noga utvecklingen av Covid-19 (Corona) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, WHO, och Utrikesdepartementet. Med anledning av rådande situation har vi bland annat förändringar gällande våra program. Läs mer här.

Kalendarium