Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati.

Vårt arbete

Vi arbetar i huvudsak inom tre områden.

Kommunala partnerskap

Internationella samarbeten mellan svenska kommuner och regioner och motsvarande instanser i i våra utvalda samarbetsländer.

Internationella utbildningsprogram

Programmen vänder sig i de flesta fall till beslutsfattare och tjänstepersoner både inom offentlig förvaltning, näringsliv och ideell sektor, i våra utvalda samarbetsländer.

Forskning

ICLD stödjer och initierar forskning samt dokumenterar, analyserar och sprider kunskap som finns kring lokal demokratiutveckling och decentralisering.

Local Democracy Talks i Almedalen

ICLD deltar under Almedalsveckan 2021 med två direktsända paneldiskussioner på temat inkludering av barn och unga i det politiska samtalet.

2020 i ord och siffror

Under 2020 möjliggjorde ICLD 59 projekt i 16 länder och beviljade 7 nya forskningsprojekt. Det och mycket annat kan du läsa i vår Årsredovisning 2020.

87 % anser att Kommunala Partnerskap är utvecklande*

*enligt undersökning bland alla Sveriges kommuner tror över 87% av dem att kommunala partnerskap är utvecklande för verksamheten.

145 kvinnor stärktes under 2020

Under 2020 stärktes 240 lokala och regionala
tjänstepersoner och politiker, varav 145 kvinnor, genom ICLD:s ITP program.

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

ICLD är samarbetpartner till Glokala Sverige

Covid19 – Coronaviruset

ICLD följer noga utvecklingen av COVID-19 (Corona) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, WHO, och Utrikesdepartementet. Med anledning av rådande situation har vi bland annat förändringar gällande våra program. Läs mer här.

Kalendarium