Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati.

Läs mer om vårt arbete

Local Democracy Talks

Inspirerade av satsningen #DriveforDemocracy startar ICLD nu Local Democracy Talks i samarbete med svenska ambassader och andra viktiga samarbetsparter.

Läs mer

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

ICLD är samarbetpart till Glokala Sverige

Läs mer

Satsning på demokrati och mänskliga rättigheter

Läs mer

Aktuellt

Covid19 – Coronaviruset

ICLD följer noga utvecklingen av Covid-19 (Corona) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, WHO, och Utrikesdepartementet. Med anledning av rådande situation har vi bland annat förändringar gällande våra program. Läs mer här.

Nu börjar Local Democracy Talks

Nu börjar Local Democracy Talks

Inspirerade av regeringens satsning "Drive for Democracy" lanserar Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, samtalsformen "Local Democracy Talks". Det utgörs av direktsända panelsamtal öppna för…
Malmö och Swakopmunds arbete med Agenda 2030

Malmö och Swakopmunds arbete med Agenda 2030

Malmö stads engagemang i hållbarhetsfrågor började långt innan 2015, då de globala målen antogs av FN:s generalförsamling. Redan 2008 etablerades partnerskapssamarbetet med Swakopmund i Namibia…
Är du vår nya Ekonomichef?

Är du vår nya Ekonomichef?

ICLD är en av biståndsbranschens mest intressanta organisationer. Vi arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i hela…