Kommunala partnerskap

Genom den internationella samarbetsformen kommunala partnerskap kan din kommun/region uppnå de globala målen.

Internationella utbildningsprogram

Under 2019 har ICLD utbildat och stärkt 250 politiker och tjänstepersoner genom internationella utbildningsprogram.

Forskning

Vår forskning är knuten till en rådgivande grupp av välkända svenska och internationella forskare.

Tre sätt att förändra världen. Hur kan ni vara med?

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati. Vår verksamhet utgår från några grundläggande principer.

Aktuellt

Covid19 – Coronaviruset

ICLD följer noga utvecklingen av Covid-19 (Corona) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, WHO, och Utrikesdepartementet. Med anledning av rådande situation har vi bland annat förändringar gällande våra program. Läs mer här.

Dags att ansöka om Kommunalt Partnerskap

Dags att ansöka om Kommunalt Partnerskap

Kommunala partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en motsvarighet i något av…