ICLD

Projekt

KC-publikationer

KC-Björkdahl and Somun-Krupalija (2018) A toolbox for Local Governments to implement SDG#5 on Gender Equality

KC-publikationer

KC-Björkdahl and Somun-Krupalija (2018) Global talk - Local walk, SDG#5 on Gender Equality

KC-publikationer

KC - Stephan Hochleithner, Andreas Exner (2018) Outmigration, Development, and Global Environmental Change. A Review and Discussion of Case Studies from the West African Sahel

KC-publikationer

KC – Hochleithner S & Exner A (2018) - Theories of Migration in and from Rural Sub-Saharan Africa: Review and Critique of Current Literature

KC-publikationer

KC – Hochleithner S & Exner A (2018) - Local Government and Migration: A Review of Literature and Media Narratives with focus on West African Sahel

"Uppdraget är större än verksamheten vi bedriver"


Ny på jobbet tar han med sig ett livslångt engagemang för demokratifrågor och en vilja att hjälpa.
– Demokrati måste försvaras men också utvecklas. Att driva en verksamhet som utifrån forskning och evidens ger stöd till lokala demokratiprocesser känns som ett av de allra viktigaste bidragen till fattigdomsbekämpning och konfliktreducering, säger han.
Johan Lilja är ny generalsekreterare för Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.


23 Oktober

Transparency-rapport om Kenya skapar engagemang


Transparency International Kenya presenterade under ICLD:s ”International Municipal Partnership Conference: Transparency in Local Government” sina resultat från en studie genomförd 2016.
Undersökningen visar att medvetenheten om politikernas roller är låg bland invånarna.
– Jag tror att samhällsutbildning före och efter val kan skapa en större medvetenhet om folkvalda ledares roller och ansvar, säger Yvonne Anyango.


23 Oktober

Kommunala partnerskap

Internationella utbildningsprogram

Kunskapscentrum

Aktuellt

Kapstaden/Harare / Nyhet

Kommunal finansiering bygger varumärket

Läs mer
Visby / Nyhet

Praktisera på ICLD

Läs mer
Visby / Nyhet

ICLD Fieldwork Grant

Läs mer
Karelen / Nyhet

Social isolering bryts med ICLD-projektet i Karelen

Läs mer
Stockholm / Nyhet

Kommunernas starka roll en internationell styrka

Läs mer

Fler nyheter

11 kommuner vill utveckla lokal demokrati i internationellt samarbete

Visby / Nyhet

Publikation

KC – Millstein, M (2010) Limits to Local Democracy: The Politics of Urban Governance Transformations in Cape Town