Nätverk för mänskliga rättigheter

Demokratin och mänskliga rättigheter står inför stora utmaningar runt om i världen. Alltfler kommuner och regioner är medvetna om den viktiga roll de spelar i att främja och säkra respekten för sin medborgares mänskliga rättigheter.  ICLD:s nätverk för mänskliga rättigheter är en del av det kommunala partnerskapsprogrammet. Nätverket länkar samman och stödjer kommuner och regioner som har åtagit sig att stärka sitt systematiska arbete med mänskliga rättighetsfrågor lokalt, med FN:s Agenda 2030 som ramverk.

I nätverket har svenska kommuner blivit “matchade” med en motsvarig partner från Sydafrika, Botswana eller Zambia. Tillsammans utformar de projekt kopplat till mänskliga rättigheter, exempelvis frågor om jämställdhet, ungas inkludering, tillgänglighet och barnrättsperspektiv.

Universitet spelar en viktig roll i att ge nätverken senaste forskningsrön. Lokala universitet kommer därför erbjuda expertis och bedriva forskning om lokala förändringsprocesser. Därtill kan universitet komma att ingå i nätverket och i vissa fall enskilda partnerskap.

Deltagande personal i nätverket erbjuds även att delta i ICLD:s internationella utbildningsprogram, Inclusive Local Governance.

Tidsram: 2021- 2024
Länder: Botswana, Zambia och Sydafrika

Partnerskap i nätverket

Piteå och Chinsali

Zambia

Område: Jämställdhet

Jönköping och Stellenbosch

Sydafrika

Område: Tillgänglighet

Åmål och Bergrivier

Sydafrika

Område: Utbildning

Ovanåker och Overstrand

Sydafrika

Område: Ungdomsdelaktighet

Falu och Mogale

Sydafrika

Område: Ungdomsdelaktighet

Bollnäs och Lobatse

Botswana

Område: Ungdomsdelaktighet

Kungsör och Rufunsa

Zambia

Område: Ungdomsdelaktighet

Lund och Francistown

Botswana

Område: Jämställdhet

Nyheter och kommande evenemang

September, 2021

Nätverk konferens

Nätverksmedlemmar deltog i ett onlinemöte med valfria fysiska möten i varje land. Nätverk och experter delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter om mänskliga rättigheter.

September, 2021

December, 2021


Glokal utblick på mänskliga rättigheter

ICLD presenterar nätverket på MR dagarna tillsamans med RWI och Jönköpings kommun.

I samband med seminariet visades en film på Johru Robyn i Stellenbosh.

December, 2021

Lyssna på Demokratiresan – en podcast från SKR

Hör bland annat Josefine Hagström, Jönköpings kommun; Josefine Härdin, Kungsörs kommunand Karin Norlin Bogren, ICLD prata om nätverket i podden Demokratiresan!

Kungsör och Rufunsa vill öka ungas engagemang i politiken

Läs mer om deras projekt här

Röster från nätverket

Vad tänker svenska kommunpolitiker och tjänstepersoner om nätverket?

Den här satsningen gör att vi kan stärka vårt jämställdhetsarbete och bli ännu bättre på att inkludera Kungsörs barn och unga i kommunens arbete

Mikael Peterson
kommunstyrelsens ordförande Kungsör

Genom nätverket får Ovanåker möjligheten jobba tillsammans med andra svenska kommuner och kommuner i Södra Afrika för att tillsammans utveckla den lokala demokratin och arbetet med mänskliga rättigheter.

Håkan Englund
kommunstyrelsens ordförande Ovanåker

Genom att få tillgång till experter och forskning i projektet hoppas vi kunna lyfta blicken och arbeta mer strategiskt med att öka jämlikheten och inkludera unga i Kungsör.

Josephine Härdin
koordinator, Kungsör

Det känns förväntansfullt att samarbeta med Lobatse, en kommun som precis som vår har ett rikt kulturarv. Vår ambition är att engagera barn och unga i våra kulturarv och främja ett socialt förvaltarskap från unga.

Kristoffer Berg
politiker, Bollnäs

Genom att få in ett nätverk av svenska kommuner och forskning i projektet vill vi kunna öka kunskapen om hur man kan arbeta lokalt med unga, vilket kommer kunna komma till nytta för många andra kommuner också.

Karin Peres
koordinator, Falun

Vi vill lära mera av andra sätt att samverka med engagerade medborgare, lokala organisationer och företag. Vi står ju alla mitt uppe i omställningen till ett mera hållbart samhälle.

Jan Annerstedt
politiker, Lund