Forskningsprojekt

Sedan starten har ICLD:s Kunskapscentrum finansierat en lång rad forskningsprojekt, både på svenska och på utländska universitet. Stödet har gått till forskning om lokal demokrati, lokalt självstyre och decentralisering. 

Genom stödet vill ICLD bidra till ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna som finns i att arbeta med demokrati på lokal nivå. ICLD prioriterar projekt som stärker lokala aktörer i deras arbete för att främja en demokratisk utveckling.

Projektdatabas

Alla forskningsprojekt mynnar ut i minst en forskningsrapport, ofta även policy briefs. Nedan beskriver vi pågående forskningsprojekt. För att även se avslutade projekt, välj filtreringsfunktionen.Du kan även filtrera via samarbetsland.

Alla våra publikationer finner du här.