Artiklar

Personporträtt: Lena Langlet

Den 24 april blev det klart att Lena Langlet blir ICLD:s nya ordförande. Vi träffade henne för att prata bland annat om hennes väg till demokratiarbete och drivkrafter bakom hennes engagemang.

Uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Nära hälften av Sveriges kommuner och regioner deltar idag i Glokala Sverige, ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i svenska kommuner och regioner. Genom utbildningsinsatser och nätverk får deltagarna här grundläggande kunskap om Agenda 2030 och de globala målen. Projektet är ett samarbete mellan …

Demokratin får inte ta paus – ICLD i Almedalen 2020

Årets upplaga av Almedalsveckan är inställd. Vi vet nog alla varför. Samtidigt har världens kanske största demokratiska mötesplats en viktigare roll än någonsin detta år. På många håll befinner sig vår värld i en nedåtgående spiral med krympande demokratiutrymme och inskränkningar av mänskliga rättigheter. Arbetet med att stärka demokratin har inte tid att ta paus! …

Ansök om nya kommunala partnerskap när ni vill

Det finns många sätt att bilda partnerskap. Dessa kan vara representanter från kommuner som möts vid internationella konferenser och upprättar kontakter, befintliga historiska band mellan vissa kommuner eller lokala organisationer som har relationer med internationell kontakt som kommunerna skulle kunna dra nytta av och bygga på. Nytt för i år är att ni som önskar …

Växjös tekniska förvaltning vässar demokratin genom vattenprojekt med An Giang

Sedan 2010 har provinsen An Giang i Vietnam och Växjö kommun haft flera samarbeten inom miljöområdet. För några år sedan insåg parterna att de båda delade utmaningen att de har gott om ytvatten, men delvis utmaningar med bristande kvalitet. Därför skissades ett nytt projekt fram där kommunerna skulle stärka sin kapacitet att ge tillgång till …

Världen bortom pandemin behöver starkare lokal demokrati

ICLD tillsammans med SKR – Sveriges Kommuner och Regioner och SKL International skriver i en gemensam debattartikel om vikten av att ta tillvara på de möjligheter som finns med att arbeta och stärka den lokala nivån när biståndet efter pandemin utformas. Läs debattartikeln i Omvärlden 8 juni 2020 eller nedan: Världen bortom pandemin behöver starkare …

Fältarbete under coronakrisen

”Andrew Tembo, en typisk zambier”, så presenterar sig Andrew när vi ses på vårt första onlinemöte. Sedan varnar han mig: ”Jag hoppas att internetanslutningen är vänlig mot mig. Internet är en utmaning i mitt land.” Idag kommer vi att prata om hur i ljuset av coronavirusutbrottet, har ämnet för Andrews forskning påverkat honom personligen.  Andrew arbetade …

Miljonsatsning på stärkt demokratisamarbete

Tolv svenska kommuner och regioner får dela på närmare 10 miljoner kronor för internationella demokratisamarbeten. Det är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som fördelar pengarna.

ICLD Mentors Supporting experts in their field: Gender

One of the vital components of the international training programmes is the presence of experienced mentors who are familiar with the specific conditions in the countries in question. And who are also experts in the thematic field of the programme, Gender mainstreaming, Local Financing, Political Leadership or Holistic Urban Planning to mention some. The national …

ICLD och 2019

Lär mer om oss, vår verksamhet och vad vi gjorde under 2019 i vår Årsredovisning! Två delar Årsredovisningen innehåller två delar. Den första delen av Årsredovisningen beskriver ICLD och dess verksamhet samt lyfter fram ett urval av ICLD:s arbete under 2019. Den andra delen utgörs av en mer genomgående beskrivning av genomförande och resultat under …