Artiklar

Öppet för ansökningar om Kommunalt Partnerskap

Kommunala partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en motsvarighet i något av de 19 möjliga samarbetsländerna inom programmets riktlinjer. Partnerskapet ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige. Fram till den 15 mars är ansökningsomgången öppen.

Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter på lokal nivå De senaste åren har de mänskliga rättigheterna och demokratin ställts inför nya utmaningar runtom i världen. Många lokala myndigheter har samtidigt blivit mer medvetna om den viktiga roll de spelar i att främja och säkra respekten för medborgares mänskliga rättigheter inom sina lokala kompetensområden. Bland annat har ett viktigt steg …

Praktik

Vi erbjuder heltid terminspraktik för dig som studerar på masternivå inom globala studier, statsvetenskap, hållbarhet, internationell utveckling, mänskliga rättigheter, sociologi eller andra samhällsvetenskapliga ämnen. Annonsen med information om kvalifikationer och hur du ansöker hittar du här på vår engelska sida. Målet med praktiken är att praktikanterna får en ökad förståelse för det svenska internationella utvecklingssamarbetet …

Personporträtt: Lena Langlet

Den 24 april blev det klart att Lena Langlet blir ICLD:s nya ordförande. Vi träffade henne för att prata bland annat om hennes väg till demokratiarbete och drivkrafter bakom hennes engagemang.

Uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Nära hälften av Sveriges kommuner och regioner deltar idag i Glokala Sverige, ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i svenska kommuner och regioner. Genom utbildningsinsatser och nätverk får deltagarna här grundläggande kunskap om Agenda 2030 och de globala målen. Projektet är ett samarbete mellan …

Ansök om nya kommunala partnerskap när ni vill

Det finns många sätt att bilda partnerskap. Dessa kan vara representanter från kommuner som möts vid internationella konferenser och upprättar kontakter, befintliga historiska band mellan vissa kommuner eller lokala organisationer som har relationer med internationell kontakt som kommunerna skulle kunna dra nytta av och bygga på. Nytt för i år är att ni som önskar …

Växjös tekniska förvaltning vässar demokratin genom vattenprojekt med An Giang

Sedan 2010 har provinsen An Giang i Vietnam och Växjö kommun haft flera samarbeten inom miljöområdet. För några år sedan insåg parterna att de båda delade utmaningen att de har gott om ytvatten, men delvis utmaningar med bristande kvalitet. Därför skissades ett nytt projekt fram där kommunerna skulle stärka sin kapacitet att ge tillgång till …

Världen bortom pandemin behöver starkare lokal demokrati

ICLD tillsammans med SKR – Sveriges Kommuner och Regioner och SKL International skriver i en gemensam debattartikel om vikten av att ta tillvara på de möjligheter som finns med att arbeta och stärka den lokala nivån när biståndet efter pandemin utformas. Läs debattartikeln i Omvärlden 8 juni 2020 eller nedan: Världen bortom pandemin behöver starkare …

Fältarbete under coronakrisen

”Andrew Tembo, en typisk zambier”, så presenterar sig Andrew när vi ses på vårt första onlinemöte. Sedan varnar han mig: ”Jag hoppas att internetanslutningen är vänlig mot mig. Internet är en utmaning i mitt land.” Idag kommer vi att prata om hur i ljuset av coronavirusutbrottet, har ämnet för Andrews forskning påverkat honom personligen.  Andrew arbetade …

Miljonsatsning på stärkt demokratisamarbete

Tolv svenska kommuner och regioner får dela på närmare 10 miljoner kronor för internationella demokratisamarbeten. Det är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som fördelar pengarna.