Artiklar

Med demokrati som motståndskraft – svenska & ukrainska kommuner i partnerskap Inlägg

Med demokrati som motståndskraft har nu sex svenska kommuner inlett sitt partnerskapsamarbete med en ukrainsk motsvarighet. Partnerskapen ingår i ICLD:s nätverk för demokratisk resiliens. Och det är fler kommuner som …

2368 medborgare har fått sina röster hörda! Inlägg

För att stärka medborgarinflytande har ICLD lanserat en innovativ enkätundersökning som fokuserar på medborgares egna erfarenheter av offentliga tjänster och lokal demokrati. Initiativet, genomfört i hittills sju kommuner över tre …

Bogotá och Umeå i nytt partnerskap med fokus på jämställd stadsplanering  Inlägg

Två av världens mest avlägsna städer, Bogotá och Umeå, har påbörjat en resa mot ett gemensamt projekt för att omvandla sina städer till platser där jämställdhet inte bara är en …

Stärk din kommun/regions arbete för jämställdhet – delta i internationellt nätverk Inlägg

ICLD:s nätverk för Jämställdhet består av partnerskapsamarbeten mellan en svensk kommun/region och en kommun i Guatemala eller i Colombia. Parterna arbetar med en jämställdhetsutmaning i sina respektive kommuner. Vill din …

Banbrytande kvinnligt ledarskap i politiken  Inlägg

Trina Firmalo-Fabic, den entusiastiska kommunala borgmästaren från Odiongan, Romblon, Filippinerna, har skapat en våg av förändring sedan hennes val år 2016 – och det verkar som om hon bara har …

Klimat och ungdomsdelaktighet i Karlskronas nya partnerskap med Saldanha Bay Inlägg

Vi gratulerar Karlskrona kommun och sin partnerkommun, Saldanha Bay Local Municipality, till sitt nystartade kommunala partnerskap. De båda kommunerna kommer att arbeta med inkludering av barn och unga i demokratiska …

Stärk den lokala demokratin – ingå ett partnerskapsamarbete! Inlägg

Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till att stärka lokal demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i en annan del av världen. Ett partnerskapsamarbete är ett erfarenhetsutbyte som …

Demokratimiljoner till kommuner och regioner Inlägg

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, beviljar sammanlagt 7,3 miljoner kronor till tre svenska kommuner och en region för deras demokratiprojekt tillsammans med en internationell partnerkommun. Det är Växjö, Kalix, …

Nytt nätverk för demokratisk resiliens Inlägg

ICLD lanserar ett nytt nätverk för kommunala partnerskap i Europa med namnet “Democratic Resilience”. I nätverket ingår partnerskapsamarbeten mellan svenska och europeiska kommuner, i första hand med Ukraina, Bosnien & …

Vi söker forskningschef Inlägg

ICLD arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i hela världen. Nu kan du bli en del av oss! ICLD söker dig som …