Artiklar

Vänersborg och Chobe – globalt utvecklingsarbete som stärker den lokala demokratin Inlägg

Partnerskapet mellan Vänersborgs kommun och staden Chobe i Botswana startades 2010 och har sedan genomfört flera olika projekt. Att bidra till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i en annan …

Borås och Vračar skapar delaktighet för personer med funktionsnedsättning Inlägg

Partnerskapsprojektet mellan Borås kommun och kommunen Vračar i Serbien arbetar för att öka inflytande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Halvvägs in i projektet finns redan goda och konkreta resultat att …

Utveckla er kommuns arbete med ungdomsinflytande Inlägg

Behöver ni utveckla och få nya perspektiv på er kommuns arbete med att inkludera barn och unga? Vi söker just nu svenska kommuner som vill samarbeta på temat ökat ungdomsinflytande …

Stärk din kommuns arbete för jämställdhet – delta i internationellt nätverk Inlägg

ICLD utvecklar just nu ett nätverk av kommuner och regioner från Sverige, Guatemala och Colombia som kommer att ta sig an utmaningar kring jämställdhet i respektive kommun. Nätverket erbjuder en internationell plattform för …

Nytt nätverk för demokratisk resiliens Inlägg

ICLD lanserar ett nytt nätverk för kommunala partnerskap i Europa – “Democratic Resilience”. I nätverket ingår partnerskapsamarbeten mellan svenska och europeiska kommuner, i första hand med Ukraina, Bosnien & Hercegovina …

Falkenbergs kommun beviljas 3 miljoner till projekt för ökat ungdomsinflytande Inlägg

Falkenbergs kommun tillsammans med kommunen Sundays River Valley och distriktet Sarah Baartman i Sydafrika beviljas 3 miljoner kronor av ICLDför ett treårigt partnerskapsprojekt som ska arbeta för att öka ungdomars …

Västerås och Gaborone beviljas 2,55 Mkr för nytt partnerskapsprojekt Inlägg

Västerås stad och staden Gaborone i Botswana har beviljats 2,55 miljoner SEK till ett treårigt partnerskapsprojekt som genom deltagande och medborgardialog ska främja hållbar konsumtion och en bättre avfallshantering. Det …

Stärk den lokala demokratin – ingå ett partnerskapsamarbete! Inlägg

Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till att stärka lokal demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i en annan del av världen. Ansökan för projekt inom ett kommunalt …

Lokal demokrati förutsättning för hållbar utveckling Inlägg

Denna debattartikel publicerades på Global Bar 15 september 2023 Den 15 september varje år uppmärksammas Internationella demokratidagen världen över. En viktig dag även om demokratin måste försvaras varje dag. Arbetet …

Lokal demokrati för en stabil och rättvis värld Inlägg

Denna insändare publicerades i Gotlands tidningar och på Helagotland.se den 15 september 2023 Den 15 september uppmärksammas Internationella demokratidagen världen över.En viktig dag för demokratin som aldrig kan tas för …