Artiklar

Så når vi målen i Agenda 2030

Med en tredjedel av Agenda 2030-resan redan avklarad, sätter ICLD kurs mot ett decennium av åtgärder.

Administrativ assistent till Visby

ICLD är en av biståndsbranschens mest intressanta organisationer. Vi arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i hela världen. Nu kan du bli en del av oss! Vi söker en administrativ assistent på 50% i 6 månader med placering i Visby. Ansök senast den 13 december. Dina arbetsuppgifter …

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

Från årsskiftet blir ICLD ny samarbetspartner till Glokala Sverige. – Vi ger nu verktyg till svenska kommuner och regioner för att kunna gå från ord till handling avseende Agenda 2030, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Pilotprojekt för effektivare insatser

Inom ICLD pågår just nu ett pilotprojekt tillsammans med Uasin Gishu, Region Östergötland och Linköpings universitet där en ny arbetsmodell med namnet ”Integrated Approach” testas. Projektet syftar till att pröva nya arbetsmetoder för att effektivisera, samordna och förstärka de insatser vi på ICLD gör i våra samarbetsländer.  I fokus för pilotprojektet ligger det kommunala partnerskapet …

Vi söker forskningskoordinator (vik)

ICLD söker en vikarierande forskningskoordinator. Det är en tidsbegränsad anställning (6 månader). Ansök senast den 26 oktober 2020. Placering är i Visby. Din bakgrund​ Vi söker Dig som har akademisk utbildning inom statsvetenskap och intresse och erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Det är bra om du har kunskap om eller erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete, gärna …

Vi söker handläggare kommunalt partnerskap (vik)

ICLD söker en vikarierande programhandläggare till programmet Kommunalt Partnerskap. Det är ett vikariat under ett år. Ansök senast den 30 oktober 2020. Din bakgrund​ Vi söker Dig som har akademisk utbildning inom statsvetenskap och intresse och erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Det är bra om du har kunskap om eller erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete, gärna …

Strängnäs och Dar es-Salaam fångar upp ungas engagemang

Strängnäs kommun och Dar es-Salaam har genom sitt partnerskap drivit ett projekt för ungas deltagande i politiken. Deras samarbete har lett till att nya metoder har kunnat prövas för barn och ungas möten med kommunens politiker och ansvariga. Deras partnerskap är ett tydligt exempel på hur barnkonventionen kan implementeras lokalt genom berikande internationella utbyten. Partnerskapet …

Bidra till att uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Den 24 september arrangerades evenemanget Mötesplats Agenda 2030 av Svenska FN-förbundets utbildningsprojekt Glokala Sverige. Under en halvdag samlades kommuner, regioner, svenska FN-förbundet, Sida och andra relaterade aktörer på en digital mötesplats för lokalt engagemang kring Agenda 2030. Arrangemanget är en del av en större satsning för att få svenska kommuner och regioner att stärka sitt …

Öppet för ansökningar om Kommunalt Partnerskap

Kommunala partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en motsvarighet i något av de 19 möjliga samarbetsländerna inom programmets riktlinjer. Partnerskapet ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige. Fram till den 15 mars är ansökningsomgången öppen.

Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter på lokal nivå De senaste åren har de mänskliga rättigheterna och demokratin ställts inför nya utmaningar runtom i världen. Många lokala myndigheter har samtidigt blivit mer medvetna om den viktiga roll de spelar i att främja och säkra respekten för medborgares mänskliga rättigheter inom sina lokala kompetensområden. Bland annat har ett viktigt steg …