Artiklar

Vi söker handläggare internationella utbildningsprogram

ICLD är en av biståndsbranschens mest intressanta organisationer. Vi arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i hela världen. Nu kan du bli en del av oss! Vi söker en handläggare till våra internationella utbildningsprogram, ITP, med särskild inriktning på vårt Zimbabwe-program. Ansök senast den 19 februari.
Dina arbetsuppgifter Som handläggare vid vår ITP-enhet ska du självständigt svara för hela processen rörande de 18 månader långa utbildningsprogrammens planering, genomförande och utvärdering. Målgruppen för våra samtliga utbildningsprogram är politiker och tjänstepersoner på lokal och regional nivå i Sveriges samarbetsländer i Afrika, Asien och Europa. Vi söker dig som är van att leda utbildningar, …

Är du vår nya kvalitetstrateg?

ICLD är en av biståndsbranschens mest intressanta organisationer. Vi arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i hela världen. Nu kan du bli en del av oss! Vi söker en kvalitetstrateg med placering i Visby. Du som kliver in som vår nya kvalitetstrateg har under flera år agerat i liknande roller.  Du har kanske arbetat som biståndshandläggare och lett/utvecklat omfattande biståndsprojekt där dokumentering och resultatredovisning varit en viktig del, arbetat som politisk pressekreterare eller haft rollen som kommunschefsassistent. Vi ser gärna att du har deltagit i styrelsearbete, och känner dig bekväm med att föra protokoll och verka för hög kvalité i uppföljning och …

Local Democracy Academy 2020

“Relevant kunskap kring lokal demokrati måste genereras och diskuteras mellan forskare, tjänstemän, politiker och medborgare. Bara då kan vi få fram solida policyrekommendationer”  säger Staffan Smedby, Sida, i sin inledning till ICLDs Local Democracy Academy 2020. Uttalandet fångar syftet med Local Democracy Academy väl: Vi vill göra forskning mer relevant för kommuner och politiker på lokal nivå. …

10 kommuner får dela på 8 miljoner kronor

Öckerö, Habo, Upplands-Bro och Älmhult är några av de svenska kommuner som beviljats medel för kommunalt partnerskap tillsammans med sin partnerkommun. Flera av projekten handlar om barn och ungas deltagande och inkludering.  Både Öckerö kommun och Upplands-Bro kommun beviljas vardera 2,5 miljoner kronor för att under en period av tre år samarbeta med varsin kommun i …

Partnerskap – nyckeln för att uppnå målen

ICLD samarbetar med flera partners för att främja lokal demokrati och hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Ett exempel på detta är samarbetet mellan ICLD och organisationen Gender Links inom ICLD:s internationella utbildningsprogram för ledarskap i Zimbabwe . Vi ställde ett par frågor till Gender Links landschef i Zimbabwe, Priscilla Maposa, för att få veta mer om partnerskapet med ICLD och vad det inneburit. Hur kompletterar ICLD och Gender Links varandra? Partnerskapet mellan oss startade 2014 med hjälp av Sveriges ambassad i Zimbabwe. Sedan dess har partnerskapet vuxit i stryka. Vårt arbete kompletterar …

Åtta svenska kommuner i ny satsning på mänskliga rättigheter

Åtta svenska kommuner kommer att bli del av ICLD:s fyraåriga internationella projektnätverk Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter. Tillsammans med åtta partnerkommuner i Södra Afrika ska de utforma varsitt projekt som ska lyfta arbetet med mänskliga rättigheter och lokal demokrati. Den första september utlyste ICLD den nya satsningen Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter, som ska skapa ett nätverk av partnerskap mellan Sverige och Södra Afrika. Sex svenska kommuner har nu insänt sina ansökningar och antagits till nätverket; Falun, Bollnäs, Ovanåker, Kungsör, Piteå och Lund. Två ytterligare väntas bli klara inom kort. Dessa har alla matchats …

Så når vi målen i Agenda 2030

Med en tredjedel av Agenda 2030-resan redan avklarad, sätter ICLD kurs mot ett decennium av åtgärder.

Administrativ assistent till Visby

ICLD är en av biståndsbranschens mest intressanta organisationer. Vi arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i hela världen. Nu kan du bli en del av oss! Vi söker en administrativ assistent på 50% i 6 månader med placering i Visby. Ansök senast den 13 december. Dina arbetsuppgifter …

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

Från årsskiftet blir ICLD ny samarbetspartner till Glokala Sverige.
– Vi ger nu verktyg till svenska kommuner och regioner för att kunna gå från ord till handling avseende Agenda 2030, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Pilotprojekt för effektivare insatser

Inom ICLD pågår just nu ett pilotprojekt tillsammans med Uasin Gishu, Region Östergötland och Linköpings universitet där en ny arbetsmodell med namnet ”Integrated Approach” testas. Projektet syftar till att pröva nya arbetsmetoder för att effektivisera, samordna och förstärka de insatser vi på ICLD gör i våra samarbetsländer.  I fokus för pilotprojektet ligger det kommunala partnerskapet …