Nätverket för Hållbar framtid

Kommunala partnerskap som fokuserar på barn och unga

Nätverket Hållbar framtid – “Sustainable Futures” – har bildats genom befintliga kommunala partnerskap i syfte att främja kunskapsutbyte mellan olika aktörer och underlätta användningen av verktyg och mentorskap från ICLD. De deltagande kommunerna fokuserar på frågor som rör ungdomars inkludering, barns rättigheter, ungdomars miljöengagemang och utbildning. Gemensamt för kommunerna är deras åtagande att främja ungdomars aktiva roll i att forma sin egen framtid, med fokus på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.


Tidsram: 2023- 2025
Länder: Kenya, Tanzania and Uganda

Partnerskap i nätverket

Härryda kommun och Homa Bay County

Kenya

Project: Young people’s influence and choice of working life and education

Öckerö kommun och Mfangano Island, Homa Bay County

Kenya

Project: Children’s right to participation

Upplands-Bro och Muranga County

Kenya

Project: Youth Participation

Kalix kommun och Masaka

Uganda

Project: Education for Mind Set Change

Region Gotland och Kibaha

Tanzania

Project: Together Towards Sustainable Development Goals

Strängnäs kommun och Emboreet, Simanjiro

Tanzania

Project: Social Sustainability