ICLD i siffror

Under 2022 var 158 kommuner/regioner aktiva inom ICLD:s programverksamhet. Av dessa var 51 svenska och 107 internationella.

Andelen beviljade medel till kommunala partnerskap uppgick under 2022 till 38,7 miljoner SEK

Genom våra internationella utbildningsprogram stärktes under 2022 över 218 lokala och regionala tjänstepersoner och politiker i våra utvalda samarbetsländer varav 117 kvinnor och 101 män.

Totalt under åren 2016-2022 har ICLD stärkt 1783 lokala och regionala tjänstepersoner och politiker, varav 1050 kvinnor genom våra internationella utbildningsprogram.

Under 2022 var också 547 forskare och representanter från 90 kommuner/regioner i 34 länder involverade i ICLD:s forskningsprojekt och aktiviteter.