ICLD i siffror

Under 2021 var 163 svenska och internationella kommuner aktiva inom ICLD:s programverksamhet. Av dessa var 47 stycken svenska kommuner.

Genom våra internationella utbildningsprogram stärktes under 2021 över 400 lokala och regionala tjänstepersoner och politiker i åra utvalda samarbetsländer varav 242 kvinnor och 160 män.

Totalt under åren 2016-2021 har ICLD stärkt 1652 lokala och regionala tjänstepersoner och politiker, varav 1020 kvinnor genom våra internationella utbildningsprogram.

Allmänt om ICLD :
ICLD har 25 medarbetare och en årsbudget på ca 69,9 Mnkr SEK (för 2021)