ICLD i siffror

Under 2021 genomfördes 45 partnerskapsprojekt och 25 förberedelser i 16 länder av 103 kommuner/regioner.

Genom våra internationella utbildningsprogram stärktes under 2021 över 400 lokala och regionala tjänstepersoner och politiker i åra utvalda samarbetsländer varav 242 kvinnor och 160 män.

2 nya forskningsprojekt beviljades under året.

Allmänt om ICLD :
ICLD har 25 medarbetare och en årsbudget på ca 69,9 Mnkr SEK (för 2021)