ICLD i siffror

Under 2020 pågick totalt 59 projekt i 16 olika länder som genomfördes av 56 kommuner eller regioner.

31 nya ansökningar inom kommunala partnerskapsprogrammet beviljades finansiering under året

240 personer deltog i våra internationella utbildningsprogram varav 145 kvinnor och 95 män.

7 nya forskningsprojekt beviljades under året.

Allmänt om ICLD 2020:
ICLD har 25 medarbetare och en årsbudget på ca 66,4 Mnkr SEK (för 2020)