Nätverk för jämställdhet

Jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser och är grundläggande för en stark demokratin. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för att skapa demokratiska och hållbara samhällen där alla människor har möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Lokala myndigheter har en avgörande roll i att främja kvinnors delaktighet och deltagande i den lokala demokratin. Ökad kvinnlig politisk representation, arbete för att minska könsrelaterat våld, främjande av ekonomisk egenmakt och främjande av lika tillgång till utbildning och hälsa är alla viktiga komponenter i kommunens arbete för jämställdhet.

Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra. För närvarande är mindre än 5 procent av världens borgmästare kvinnor och i genomsnitt utgör kvinnor bara 20 procent av de lokala ledamöterna i kommunfullmäktige världen över.

ICLD utvecklar nu ett nätverk av kommuner och regioner från Sverige, Guatemala och Colombia med fokus på jämställdhet mellan åren 2024-2026. Nätverket erbjuder en internationell plattform för lokala myndigheter som vill skapa förändring och kämpa för jämställdhet.  Läs mer om vårt jämställdhetsnätverk i denna broschyr (PDF)

Just nu söker vi tjänstepersoner/politiker från svenska kommuner/regioner som vill vara med i nätverket och kan delta på minst en ICLD workshop i Latinamerika och en i Sverige under 2024. Möjligheten till att i senare skede ingå i ett kommunalt partnerskap med en kommun i Guatemala/Colombia för att fortsätta jämställdhetsarbete kommer att ges under 2025-2026.

Var med i ICLD:s internationella Jämställdhetsnätverk!

Prioriterar din kommun/region jämställdhet som en viktig fråga kommande år?

Anmäl ert intresse av att arbeta internationellt med jämställdhet genom att skapa ett inlogg på vår portal och fylla i en intresseanmälan.

För mer information kontakta: partnership@icld.se

Partnerskapen i nätverken

Umeå och Bogotá

Colombia

Område: Stadsplanering