Kommunala Partnerskap

Kommunala Partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av våra samarbetsländer. Kommunala partnerskap är en del av Politiken för Global Utveckling (PGU) och undertecknar den viktiga roll kommuner och regioner har i global utveckling och för att stärka demokrati runtom i världen.

Länder tillgängliga för samarbete: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av ovan nämnda samarbetsländerna.

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom jämlik/rättvis och inkluderande behandling, deltagande och delaktighet, transparens och insynsmöjligheter och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Är ni intresserade av att vara med? 

Kontakta oss på partnership@icld.se. Vi kan bistå med hjälp att hitta en lämplig partner åt er – om ni inte redan har en! Vi stödjer er också i ansökan om en ettårig förberedelsefas.

Redan aktiv i programmet?

Logga in i ”Mina sidor” uppe till höger av sidan för mer information eller klicka här redovisningsblanketterna. Varje år har vi två ansökningsperioder för programmet Kommunala Partnerskap: 15 februari till 15 mars och 15 september till 15 oktober. Kom ihåg att redovisningen sker digitalt i ”Mina sidor”

Publikationer

Handbok – kommunala partnerskap

Riktlinjer – kommunala partnerskap

Budgetriktlinjer – kommunala partnerskap

Inspiration