Kommunala partnerskap

Kommunala partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av våra samarbetsländer. Kommunala partnerskap är en del av Politiken för Global Utveckling (PGU) och undertecknar den viktiga roll kommuner och regioner har i global utveckling och för att stärka demokrati runtom i världen.

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom jämlik/rättvis och inkluderande behandling, deltagande och delaktighet, transparens och insynsmöjligheter och möjlighet till ansvarsutkrävande. Ett kommunalt partnerskap är också ett sätt för kommuner och regioner att uppnå de globala målen och ICLD erbjuder resurser och medel för att implementera Agenda 2030 i verksamheten.

ICLD är en samarbetspart i informationsprojektet Glokala Sverige där kommuner/regioner efter genomgången informationsutbildning om Agenda 2030 sedan via ICLD kan gå vidare – från ord till handling – och implementera Agenda 2030-arbetet i den ordinarie verksamheten, via ett kommunalt partnerskap.

“Lösningar till globala utmaningar finner vi allt som oftast på lokal nivå. Det är därför ett kommunalt partnerskap är ett så fantastiskt sätt att arbeta: ett globalt erfarenhetsutbyte som stärker den lokala demokratiutvecklingen i den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen.”

Lena Langlet, SKR och Johan Lilja ICLD

Vem kan ansöka?

Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund och kommunala bolag och kommunalt ägda/styrda föreningar i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av ovan nämnda samarbetsländerna.

Aktuella samarbetsländer

Samarbete kan ske med länder uppdelade i fyra kluster som omfattas av OECD:s DAC-lista. Programmet Kommunalt Partnerskap omfattar för närvarande följande samarbetsländer:

Europa –Kosovo, Serbien, och Ukraina
Östafrika – Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda
Latinamerika – Colombia, Guatemala
Södra Afrika – Botswana, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe

Utöver ovanstående länder finns följande länder där kommuner sedan tidigare har en dialog eller genomförda/pågående Förberedelser eller Projekt. ICLD har för avsikt att uppmuntra att dessa fortsätter sitt engagemang och ge finansiering: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Nordmakedonien, Moldavien, Indonesien, Kina, Vietnam, Moçambique och Namibia.

Är ni intresserade av att vara med? 

Har ni aldrig ansökt tidigare? Då ska ni först göra en ansökan till förberedelse vilket kan ske när som helst under året och handläggs skyndsamt. Kontakta oss på partnership@icld.se för mer information.

Vi kan bistå med hjälp att hitta en lämplig partner åt er – om ni inte redan har en! Vi stödjer er också i ansökan om en ettårig förberedelsefas.

För er som genomgått förberedelsefasen gäller att projektansökan för våren ska ske senast den 15 oktober, för hösten senast den 15 mars.

Redan aktiv i programmet?

Logga in i “Mina sidor” uppe till höger av sidan för mer information eller klicka här för att komma åt redovisningsblanketterna. Kom ihåg att redovisningen sker digitalt i “Mina sidor”.

Extra bidrag för kommunikation

Är er kommun eller region redan aktiv i ett kommunalt partnerskap? ICLD erbjuder ett särskilt bidrag för kommunikationsspridning om partnerskapet. Syftet är att lyfta fram och visa upp arbetet inom partnerskapet som är en del i svenskt utvecklingssamarbete. Läs mer här.

Publikationer

Handbok – kommunala partnerskap

Riktlinjer – kommunala partnerskap

Budgetriktlinjer – kommunala partnerskap

Inspiration

The municipal Partnership between Malmö and Lusaka – Chisha Banda