Kommunala partnerskap

Kommunala partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av våra samarbetsländer. Kommunala partnerskap är en del av Politiken för Global Utveckling (PGU) och undertecknar den viktiga roll kommuner och regioner har i global utveckling och för att stärka demokrati runtom i världen.

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom jämlik/rättvis och inkluderande behandling, deltagande och delaktighet, transparens och insynsmöjligheter och möjlighet till ansvarsutkrävande. Ett kommunalt partnerskap är också ett sätt för kommuner och regioner att uppnå de globala målen och ICLD erbjuder resurser och medel för att implementera Agenda 2030 i verksamheten.

ICLD är en samarbetspart i informationsprojektet Glokala Sverige där kommuner/regioner efter genomgången informationsutbildning om Agenda 2030 sedan via ICLD kan gå vidare – från ord till handling – och implementera Agenda 2030-arbetet i den ordinarie verksamheten, via ett kommunalt partnerskap.

Vem kan ansöka?

Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund och kommunala bolag och kommunalt ägda/styrda föreningar i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av ovan nämnda samarbetsländerna.

Aktuella samarbetsländer

Samarbete kan ske med länder uppdelade i fyra kluster som omfattas av OECD:s DAC-lista. Programmet Kommunalt Partnerskap omfattar för närvarande följande samarbetsländer;

Europa –Kosovo, Serbien, och Ukraina. (*Bosnien och Hercegovina, Georgien, Nordmakedonien och Moldavien),
Asien – Indonesien och Vietnam (*Kina).
Östafrika – Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda
Latinamerika – Colombia, Guatemala
Södra Afrika – Botswana, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe (*Moçambique och Namibia)

(*dessa länder omfattas bara för parter som redan har en etablerad relation. Helt nya samarbeten med organisationer i dessa länder kommer inte godkännas).

Är ni intresserade av att vara med? 

Kontakta oss på partnership@icld.se. Vi kan bistå med hjälp att hitta en lämplig partner åt er – om ni inte redan har en! Vi stödjer er också i ansökan om en ettårig förberedelsefas.

Ansökan

Ansökan för våren ska ske senast den 15 oktober, ansökan för hösten ska ske senast den 15 mars.

Har ni aldrig ansökt tidigare? Då ska ni först göra en ansökan till förberedelse vilket kan ske när som helst under året och handläggs skyndsamt. Kontakta oss på partnership@icld.se för mer information.

Redan aktiv i programmet?

Logga in i ”Mina sidor” uppe till höger av sidan för mer information eller klicka här redovisningsblanketterna. Kom ihåg att redovisningen sker digitalt i ”Mina sidor”

Publikationer

Handbok – kommunala partnerskap

Riktlinjer – kommunala partnerskap

Budgetriktlinjer – kommunala partnerskap

Inspiration