Kommunala partnerskap

Kommunala partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av våra samarbetsländer. Kommunala partnerskap är en del av Politiken för Global Utveckling (PGU) och undertecknar den viktiga roll kommuner och regioner har i global utveckling och för att stärka demokrati runtom i världen.

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom jämlik/rättvis och inkluderande behandling, deltagande och delaktighet, transparens och insynsmöjligheter och möjlighet till ansvarsutkrävande.

“Lösningar till globala utmaningar finner vi allt som oftast på lokal nivå. Det är därför ett kommunalt partnerskap är ett så fantastiskt sätt att arbeta: ett globalt erfarenhetsutbyte som stärker den lokala demokratiutvecklingen i den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen.”

Lena Langlet, SKR och Johan Lilja ICLD

Ett kommunalt partnerskap är också ett sätt för kommuner och regioner att uppnå de globala målen och ICLD erbjuder resurser och medel för att implementera Agenda 2030 i verksamheten. ICLD är också en samarbetspart i informationsprojektet Glokala Sverige.

Vem kan ansöka?

Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund och kommunala bolag och kommunalt ägda/styrda föreningar i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av ovan nämnda samarbetsländerna.

Aktuella samarbetsländer

Samarbete kan ske med länder uppdelade i fyra kluster som omfattas av OECD:s DAC-lista. Programmet Kommunalt Partnerskap omfattar för närvarande följande samarbetsländer:

Europa –Kosovo, Serbien, och Ukraina
Östafrika – Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda
Latinamerika – Colombia, Guatemala
Södra Afrika – Botswana, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe

Utöver ovanstående länder finns följande länder där kommuner sedan tidigare har en dialog eller genomförda/pågående Förberedelser eller Projekt. ICLD har för avsikt att uppmuntra att dessa fortsätter sitt engagemang och ge finansiering: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Nordmakedonien, Moldavien, Indonesien, Kina, Vietnam, Moçambique och Namibia.

Är ni intresserade av att vara med? 

ICLD genomgår för närvarande ett byte av ärendehanteringssystem. Därför är det inte möjligt att lämna in någon ny ansökan från januari 2023. Preliminärt datum för återöppning för ansökningar är april 2023. Om din kommun är intresserad av deltagande i programmet är ni varmt välkomna att kontakta oss på partnership@icld.se så hjälper vi er vidare i processen!

Vi ber er som genomgått förberedelsefasen och står inför projektansökan under våren 2023 att kontakta KP-teamet på partnership@icld.se innan ni börjar skriva på en ansökan, så hjälper vi er!

Redan aktiv i programmet?

Logga in i “Mina sidor” uppe till höger av sidan för mer information eller klicka här för att komma åt redovisningsblanketterna. Kom ihåg att redovisningen sker digitalt i “Mina sidor”.

OBS! På grund av att ICLD står inför ett byte av ärendehanteringssystem kommer vi inte ha möjlighet att hantera redovisningar som inkommer senare är 2023-03-01 förrän det nya systemet är på plats, preliminärt i april. Viktigt att notera är att det nya systemet också har en ny redovisningsblankett och att ni som ska redovisa efter 2023-03-01 kommer att använda denna nya blankett för redovisning även av ärenden som är ansökta i det gamla systemet. Blanketten kommer att publiceras på hemsidan så snart som möjligt, preliminärt i slutet av mars. Har ni frågor så är ni varmt välkomna att höra av er till partnership@icld.se så hjälper vi er!

Riktlinjer

Handbok – kommunala partnerskap

Riktlinjer – kommunala partnerskap

Budgetriktlinjer – kommunala partnerskap

Inspiration

The municipal Partnership between Malmö and Lusaka – Chisha Banda