Våra samarbetspartners

ICLD utbildar, stödjer och finansierar program, projekt och andra aktiviteter som stärker lokal demokrati i såväl Sverige som i våra samarbetsländer. Då vi tror att globala utmaningar har lokala lösningar samarbetar vi med olika partners på såväl lokal som internationell nivå.

Kommuner och regioner

Kommuner och regioner i såväl Sverige som i våra samarbetsländer är vår primära målgrupp och våra viktigaste samarbetspartners. Det är genom kommuner och regioner som resultaten uppnås på lokal nivå. Det är också kommuner/regioner som driver de kommunala partnerskapsprogrammen.

Forskare och partneruniversitet

Vi upprättar MoU (memorandum of understanding) med universitet i våra samarbetsländer för att stärka och stödja den demokratiska utvecklingen. Läs mer om våra partner universitet.

Andra viktiga samarbetspartner

Inom våra nätverk erbjuder vi våra deltagare internationella utbildningsprogram. Det finns även ett eget utbildningsprogram för kvinnliga politiker. Inom våra utbildningar och program har vi följande samarbetsparter:

  • SKR – (Women’s Political Leadership programme)
  • UNCDF (Klimatnätverket)

Vi samarbetar också med exempelvis UCLG, DeLog, Raoul Wallenberg Institutet, IDEA mfl.