Våra samarbetspartners

ICLD utbildar, stödjer och finansierar program, projekt och andra aktiviteter som stärker lokal demokrati i såväl Sverige som i våra samarbetsländer. Då vi tror att globala utmaningar har lokala lösningar samarbetar vi med olika partners på såväl lokal som internationell nivå.

Kommuner och regioner

Kommuner och regioner i såväl Sverige som i våra samarbetsländer är vår primära målgrupp och våra viktigaste samarbetspartners. Det är genom kommuner och regioner som resultaten uppnås på lokal nivå. Det är också kommuner/regioner som driver de kommunala partnerskapsprogrammen.

Forskare och partneruniversitet

Vi upprättar MoU (memorandum of understanding) med universitet i våra samarbetsländer för att stärka och stödja den demokratiska utvecklingen. Läs mer om våra partner universitet.

Andra viktiga samarbetspartner

Genom våra internationella utbildningsprogram, ITP, utbildar vi tjänstepersoner, politiker och civilsamhällesorganisationer på lokal nivå. Vi bygger också delvis upp utbildningsprogrammen tillsammans med samarbetspartners. Följande samarbetspartners har vi just nu i våra internationella utbildningsprogram:

  • UNCDF (Finance programme)
  • Gender Links, Zimbabwe and Midland State University, Zimbabwe (Zimbabwe Leadership programme)
  • SKL International – (Symbio City programme)
  • SKR – (Women’s Political Leadership program)

UCLG, DeLog, Glokala Sverige (SKR och FN-Förbundet) Raoul Wallenberg Institutet, IDEA