Lediga jobb

ICLD är en av biståndsbranschens mest intressanta organisationer. Vi arbetar för att stärka demokratiutvecklingen på lokal och regional nivå i hela världen. Vi har kontor i Visby och i Stockholm.

Just nu söker vi…

Inga lediga tjänster just nu.

Om ICLD

Vi på ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande på lokal och regional nivå. Detta görs genom konkret genom att finansiera och stödja internationella partnerskapsamarbeten på lokal nivå där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Verksamheten finansieras av Sida. Mer om oss

Praktik och fältarbete för masterstudenter hos ICLD:

Ansökan till praktik VT2024 är öppen. Deadline 18 oktober.

Ansökan till ICLD:s Fieldwork Grant 2024 är öppen. Deadline 23 oktober.

Att arbeta med utvecklingsfrågor:

Lyssna på ICLD och Sida på Globala Torget, Biblioteksmässan 23 september 2020