Lediga jobb

ICLD är en av biståndsbranschens mest intressanta organisationer. Vi arbetar för att stärka demokratiutvecklingen på lokal och regional nivå i hela världen. Vi har kontor i Visby och i Stockholm.

Just nu söker vi…

Inga lediga jobb för närvarande.

Praktik och fältarbete för masterstudenter hos ICLD:

Ansökan till praktik VT2023 via Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) öppnar 9 september.

Ansökan till ICLD:s Fieldwork Grant öppnar september/oktober.

Om ICLD

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Verksamheten finansieras av Sida. Läs mer om oss

Att arbeta med utvecklingsfrågor:

Lyssna på ICLD och Sida på Globala Torget, Biblioteksmässan 23 september 2020