Agenda 2030

Agenda 2030 – så når vi målen

ICLD arbetar tillsammans med kommuner och regioner och erbjuder medel och resurser för att implementera Agenda 2030 i verksamheten och bidra till att uppnå de globala målen i praktiken.

Vad vet du om de globala målen?

Här finns en digital utbildning för att ge dig mer kunskap om Agenda 2030. Utbildningen finns på svenska och på engelska och är en introduktion till Agenda 2030. Utbildningen är framtagen i samarbete med SCB.

Goda exempel – Agenda 2030


Region Gotland och Kibaha – tillsammans för en hållbar värld

Region Gotland och Kibaha – tillsammans för en hållbar värld

Sedan drygt ett decennium samarbetar Region Gotland med den tanzaniska kommunen Kibaha för en mer hållbar värld genom samarbetsformen Kommunala Partnerskap. Jämlikhet och delaktighet är…

Kungsör och Rufunsa vill öka ungas engagemang i politiken

Kungsör och Rufunsa vill öka ungas engagemang i politiken

Kungsör i Västmanland och Rufunsa i Zambia har en stor gemensam utmaning: att öka unga människors inflytande och engagemang i politiken. Tillsammans arbetar de båda…

Partnerskapet Forshaga och Lundazi arbetar för minskad klimatpåverkan

Partnerskapet Forshaga och Lundazi arbetar för minskad klimatpåverkan

Värmländska Forshaga arbetar intensivt med att få fler aktörer i kommunen att jobba med klimatfrågan. Nu får de också inspiration i det arbetet av sin…

Rent vatten avgörande för ett hälsosamt liv

Rent vatten avgörande för ett hälsosamt liv

Det blir en nystart för demokratiprojektet, det vill säga det kommunala partnerskapet mellan Lycksele kommun och Homa Bay County i Kenya. Tillsammans ska samarbetsparterna utarbeta…

Kommunala partnerskap för en hållbar värld

Kommunala partnerskap för en hållbar värld

Vill din kommun eller region arbeta för en stärkt demokratiutveckling genom internationellt klimatsamarbete?  Just nu satsar vi på ICLD extra resurser på just den typen…

Malmö och Lusaka lanserar digital verktygslåda för ungas delaktighet i miljöfrågor

Malmö och Lusaka lanserar digital verktygslåda för ungas delaktighet i miljöfrågor

Lusaka i Zambia och Malmö stad har genom sitt partnerskap hittat nya vägar att stärka ungas möjlighet till inflytande i lokala miljöfrågor. Med utgångspunkt i…

Chobe och Vänersborg främjar inkludering av barn med funktionsvariation

Chobe och Vänersborg främjar inkludering av barn med funktionsvariation

Vänersborgs kommun har tillsammans med Chobe District i Botswana arbetat för att främja rättigheter och möjligheter för personer med funktionsvariation. Med särskilt fokus på social…

Malmö och Swakopmunds arbete med Agenda 2030

Malmö och Swakopmunds arbete med Agenda 2030

Malmö stads engagemang i hållbarhetsfrågor började långt innan 2015, då de globala målen antogs av FN:s generalförsamling. Redan 2008 etablerades partnerskapssamarbetet med Swakopmund i Namibia…

En förutsättning för att uppnå våra mål

En förutsättning för att uppnå våra mål

På ICLD är vi övertygade om vikten av lika representation av män och kvinnor. Därför har vår rådgivande grupp, ICLD Advisory Group bestående av ledande…

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

Från årsskiftet är ICLD ny samarbetspartner till Glokala Sverige. – Vi ger nu verktyg till svenska kommuner och regioner för att kunna gå från ord…

Partnerskap – nyckeln för att uppnå målen

Partnerskap – nyckeln för att uppnå målen

ICLD samarbetar med flera partners för att främja lokal demokrati och hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Ett exempel på detta är samarbetet mellan…

Så når vi målen i Agenda 2030

Så når vi målen i Agenda 2030

Med en tredjedel av Agenda 2030-resan redan avklarad, sätter ICLD kurs mot ett decennium av åtgärder.

Strängnäs och Dar es-Salaam fångar upp ungas engagemang

Strängnäs och Dar es-Salaam fångar upp ungas engagemang

Strängnäs kommun och Dar es-Salaam har genom sitt partnerskap drivit ett projekt för ungas deltagande i politiken. Deras samarbete har lett till att nya metoder…

Bidra till att uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Bidra till att uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Hur kan kommuner och regioner bidra till att uppnå Agenda 2030 genom samarbetsformen kommunala partnerskap? Det diskuterades under konferensen "Mötesplats Agenda 2030" som arrangerades av…

Från ord till handling – uppnå Agenda 2030 genom kommunala partnerskap

Från ord till handling – uppnå Agenda 2030 genom kommunala partnerskap

"Sverige behöver gå från ord till handling", säger regeringens Agenda 2030 samordnare Gabriel Wikström och menar att Sverige behöver öka takten i arbetet med att…

Växjös tekniska förvaltning vässar demokratin genom vattenprojekt med An Giang

Växjös tekniska förvaltning vässar demokratin genom vattenprojekt med An Giang

Växjö kommun och An Giang har genom ett partnerskapsprojekt om vattenfrågor inspirerat varandra till nya lösningar. Deras samarbete har lett till att de demokratiska processerna…

Härryda implementerar barnkonventionen med inspiration från Homa Bay

Härryda implementerar barnkonventionen med inspiration från Homa Bay

Härryda kommun och Homa Bay County i Kenya har implementerat barnkonventionen lokalt genom att främja barn och ungas rättigheter och möjliggöra delaktighet i den lokala…

ICLD skapar möjligheter för ungdomsinflytande

ICLD skapar möjligheter för ungdomsinflytande

– Det är en utmaning för oss att nå ut till ungdomarna men genom detta projekt har vi fått nya insikter att ta med i…

Hur kan forskningen hjälpa till att skapa bättre förståelse för de globala målen?

Hur kan forskningen hjälpa till att skapa bättre förståelse för de globala målen?

All forskning som finansieras av ICLD är kopplad till lokal demokrati och något av de 17 globala målen i Agenda 2030. Kunskapscentrum ska fungera som…

Hur kopplar Kommunala Partnerskap till de globala målen?

Hur kopplar Kommunala Partnerskap till de globala målen?

Kommuner, regioner och landsting har en avgörande roll för arbetet med Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling. United Cities and Local Governments,…

ICLD har verktyg för att arbeta med Agenda 2030

ICLD har verktyg för att arbeta med Agenda 2030

För svenska kommuner finns många sätt att arbeta med Agenda 2030. En bra metod är att engagera sig i ett partnerskap. Både för att lära…

Fokus på Agenda 2030 under KP:s seminarium i Jönköping

Fokus på Agenda 2030 under KP:s seminarium i Jönköping

Den 24 maj ordnades en introduktionsdag till ICLDs Kommunala Partnerskapsprogram för intresserade kommuner och regioner. Fokus låg på hur kommuner kan arbeta med Agenda 2030…

Agenda 2030 givet i Malmös partnerskap

Malmö har en mångkulturell palett att arbeta med. 181 nationaliteter finns representerade på en koncentrerad yta och det präglar staden, placerad på tröskeln till Europa.…

ICLD:s forskning har ett tydligt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling

ICLD:s forskning har ett tydligt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling

Fyra forskningsprojekt har fått finansiering och kommer genomföras mellan 2017 och 2018. De nya globala målen för hållbar utveckling diskuterades under konferensen “The Future of…I filmerna nedan berättar Shannon Lövgren på ICLD mer om de globala målen och dess historia i fem olika avsnitt, samt en avslutande del – en “energizer” med de globala målen! Filmerna är på engelska.