Nätverk för klimatet

Internationellt samarbete med fokus på klimat och lokal demokrati

Det kommande decenniet är avgörande för mänsklighetens framtid konstateras i IPCCs senaste rapport. För att förhindra katastrof krävs att både kunna leverera en grön och rättvis återhämtning, rättvisa ekonomiska system, och minska utsläppen tillräckligt snabbt för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C enligt Parisavtalets mål.

Kommuner och regioner har en viktig roll att spela i klimatanpassningen. Exempelvis genom att skapa hållbara lokala lösningar och att engagera medborgare, civilsamhälle och företag. Genom att involvera olika intressen kan man lättare hitta lösningar och åtgärder som motverkar klimatförändringar.

Genom ett Kommunalt partnerskap kan kommuner och regioner genomföra treårsprojekt med ett tema som relaterar till klimatåtgärder på lokal nivå. Det kan t ex handla om medborgardialog, avfallshantering, vattenförsörjning, kollektivtrafik eller stadsplanering etc. Kommunerna bestämmer själva temat som kan relatera till en viktig fråga, ett pågående flerårigt uppdrag eller en utvecklingsstrategi. Just nu satsar ICLD extra resurser på kommunala partnerskap som arbetar just med klimatanpassade utmaningar genom Nätverk för klimat.

Ansökan till nätverket är öppen!

Tidsram: 2022- 2025
Länder: Zimbabwe, Rwanda, Kenya, Zambia, Tanzania and Sydafrika

Länder i nätverket

Preliminära tidplanen

Partnerskap i nätverket

Svenska kommuner kan anmäla intresse till att ingå i Nätverk för klimatet genom att kontakta ICLD via epost på partnership@icld.se. Vid anmälningstillfället behöver kommunen ännu inte ha bestämt vilken partner man vill samarbeta med eller vilket klimat projektområde som man vill arbeta inom. ICLD stöder sedan er att formulera en projektplan och skriva en ansökan som lämnas in senare under hösten, för ansökan krävs politiskt stöd och förankring i kommunledningen.

Nyheter och kommande evenemang

11-13 Maj 2022

ICLEI World Summit, Malmö

11-13 Maj 2022