Nätverk för klimatet

Internationellt samarbete med fokus på klimat och lokal demokrati

Det kommande decenniet är avgörande för mänsklighetens framtid konstateras i IPCCs senaste rapport. För att förhindra katastrof krävs att både kunna leverera en grön och rättvis återhämtning, rättvisa ekonomiska system, och minska utsläppen tillräckligt snabbt för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C enligt Parisavtalets mål.

Kommuner och regioner har en viktig roll att spela i klimatanpassningen. Exempelvis genom att skapa hållbara lokala lösningar och att engagera medborgare, civilsamhälle och företag. Genom att involvera olika intressen kan man lättare hitta lösningar och åtgärder som motverkar klimatförändringar.

Genom ett Kommunalt partnerskap kan kommuner och regioner genomföra treårsprojekt med ett tema som relaterar till klimatåtgärder på lokal nivå. Det kan t ex handla om medborgardialog, avfallshantering, vattenförsörjning, kollektivtrafik eller stadsplanering etc. Kommunerna bestämmer själva temat som kan relatera till en viktig fråga, ett pågående flerårigt uppdrag eller en utvecklingsstrategi. Just nu satsar ICLD extra resurser på kommunala partnerskap som arbetar just med klimatanpassade utmaningar genom Nätverk för klimat.

Utbildningskomponenten i nätverket designas och implementeras tillsammans med UNCDF och Stockholm Environment Institute (SEI).

Tidsram: 2022- 2025
Länder: Kenya, Sydafrika, Zambia, Uganda
Samarbetspartner: UNCDF och SEI

Partnerskap i nätverket

Robertsfors och Machakos County

Kenya

Tema: Minska avskogningen, växthusgaser och ökad inkludering i kommunen 

Region Västerbotten, Umeå kommun och Kisumu County

Kenya

Tema: Hälsa och klimatförändringar

Region Västernorrland och Mombasa County

Kenya

Tema: Hållbar konsumtion och attitydförändringar.

Karlskrona kommun och Saldahna Bay

Sydafrika

Tema: Öka ungas delaktighet i klimatfrågor.

Lidköping och Lusaka

Zambia

Tema: Greening och öka ungas delaktighet i klimatfrågor.

Entebbe

Uganda

Tema: Öka ungas delaktighet i klimatfrågor.