Styrelsen

ICLD:s styrelse består av föreningens medlemmar och tillika representanter för Lunds Universitet, Region Gotland och SKR.

Styrelsen

Lena Langlet, SKR

Ordförande

Tomas Bergström, Lunds universitet

Ledamot

Stefaan De Maecker, Region Gotland

Ledamot

Marcus Holmberg, SKR

Ledamot

Inlogg för Styrelsen