Stärk den lokala demokratin – ingå ett partnerskapsamarbete!

Ansökan för projekt inom ett kommunalt partnerskap är öppen till den 30 oktober. Välkommen med er ansökan!

Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till att stärka lokal demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i en annan del av världen.

Ett partnerskapsamarbete är ett erfarenhetsutbyte som stärker den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen.

Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund, kommunala bolag och kommunalt ägda/styrda föreningar i Sverige somkan ansöka om kommunalt partnerskap med en motsvarighet i något av ICLD:s samarbetsländer.

Förberedelse kan alltid sökas

Det första steget inom ett kommunalt partnerskap är förberedelsen och den kan sökas när som helst under året.

Stärk den lokala demokratin – ingå ett partnerskapsamarbete!

Är du inte redan aktiv men intresserad? Hör av er till oss via: partnership@icld.se