Lediga jobb

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att stärka demokratiutvecklingen på lokal och regional nivå, hos kommuner och regioner, i hela världen. Vi har kontor i Visby och i Stockholm.

Just nu söker vi…

Inga lediga tjänster just nu

Praktik och fältarbete för masterstudenter hos ICLD:

Om ICLD

Vi på ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande på lokal och regional nivå. Detta görs konkret genom att finansiera och stödja internationella partnerskapsamarbeten på lokal nivå där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Verksamheten finansieras av Sida. Mer om oss