Stärk den lokala demokratin – ingå ett partnerskapsamarbete!

Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till att stärka lokal demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i en annan del av världen.

Ett partnerskapsamarbete är ett erfarenhetsutbyte som stärker den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen.

Det är svenska kommuner, regioner, kommundels- eller stadsdelsnämnder, kommunalförbund, regionförbund, gemensam nämnd, kommunala samverkansorganisationer, till exempel kommunförbund, som kan ansöka om medel för kommunala partnerskap tillsammans med motsvarande organisationer hos en internationell samarbetspartner.

För våren finns två ansökningsomgångar med sista ansökningsdag 15 februari samt 15 april.

Förberedelse kan alltid sökas

Det första steget inom ett kommunalt partnerskap är förberedelsen och den kan sökas när som helst under året.

Stärk den lokala demokratin – ingå ett partnerskapsamarbete!

Är du inte redan aktiv men intresserad? Hör av er till oss via: partnership@icld.se