Nätverk för mänskliga rättigheter

Demokratin och mänskliga rättigheter står inför stora utmaningar runt om i världen. Alltfler kommuner och regioner är medvetna om den viktiga roll de spelar i att främja och säkra respekten för sin medborgares mänskliga rättigheter.  ICLD:s nätverk för mänskliga rättigheter är en del av det kommunala partnerskapsprogrammet. Nätverket länkar samman och stödjer kommuner och regioner som har åtagit sig att stärka sitt systematiska arbete med mänskliga rättighetsfrågor lokalt, med FN:s Agenda 2030 som ramverk.

I nätverket har svenska kommuner blivit “matchade” med en motsvarig partner från Sydafrika, Botswana eller Zambia. Tillsammans utformar de projekt kopplat till mänskliga rättigheter, exempelvis frågor om jämställdhet, ungas inkludering, tillgänglighet och barnrättsperspektiv.

Universitet spelar en viktig roll i att ge nätverken senaste forskningsrön. Lokala universitet kommer därför erbjuda expertis och bedriva forskning om lokala förändringsprocesser. Därtill kan universitet komma att ingå i nätverket och i vissa fall enskilda partnerskap.

Deltagande personal i nätverket erbjuds även att delta i ICLD:s internationella utbildningsprogram, Inclusive Local Governance.

I detta nätverk samarbeter vi med RWI (The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law).

Tidsram: 2021- 2024
Länder: Botswana, Zambia och Sydafrika
Samarbetspartner: RWI

Mentorer
De flesta partnerskap i nätverket har en mentor.
Läs mer om ICLD:s mentorer

Partnerskap i nätverket

Piteå och Chinsali

Zambia

Område: Jämställdhet

Jönköping och Stellenbosch

Sydafrika

Område: Tillgänglighet

Falu och Mogale

Sydafrika

Område: Ungdomsdelaktighet

Kungsör och Rufunsa

Zambia

Område: Ungdomsdelaktighet

Lund och Francistown

Botswana

Område: Jämställdhet

Bollnäs och Lobatse

Botswana

Område: Ungdomsdelaktighet

Röster från nätverket

Vad tänker svenska kommunpolitiker och tjänstepersoner om nätverket?

Den här satsningen gör att vi kan stärka vårt jämställdhetsarbete och bli ännu bättre på att inkludera Kungsörs barn och unga i kommunens arbete

Mikael Peterson
kommunstyrelsens ordförande Kungsör

Genom nätverket får Ovanåker möjligheten jobba tillsammans med andra svenska kommuner och kommuner i Södra Afrika för att tillsammans utveckla den lokala demokratin och arbetet med mänskliga rättigheter.

Håkan Englund
kommunstyrelsens ordförande Ovanåker

Genom att få tillgång till experter och forskning i projektet hoppas vi kunna lyfta blicken och arbeta mer strategiskt med att öka jämlikheten och inkludera unga i Kungsör.

Josephine Härdin
koordinator, Kungsör

Det känns förväntansfullt att samarbeta med Lobatse, en kommun som precis som vår har ett rikt kulturarv. Vår ambition är att engagera barn och unga i våra kulturarv och främja ett socialt förvaltarskap från unga.

Kristoffer Berg
politiker, Bollnäs

Genom att få in ett nätverk av svenska kommuner och forskning i projektet vill vi kunna öka kunskapen om hur man kan arbeta lokalt med unga, vilket kommer kunna komma till nytta för många andra kommuner också.

Karin Peres
koordinator, Falun

Vi vill lära mera av andra sätt att samverka med engagerade medborgare, lokala organisationer och företag. Vi står ju alla mitt uppe i omställningen till ett mera hållbart samhälle.

Jan Annerstedt
politiker, Lund