Medarbetare

Forskningskoordinator Kunskapscentrum

Robin Alnäs

+46 (0) 72-341 12 70
+46 (0) 498-29 91 10

Programchef Internationella Utbildningsprogram

Karin Melin

+ 46 (0) 72-999 42 62
+46 (0) 498-29 91 83

Handläggare Internationella Utbildningsprogram

Jim Enström

+46 (0) 76-125 44 40
+46 (0) 498-41 02 91

Handläggare Internationella Utbildningsprogram

Suzana Fatah

+46 (0) 72-997 60 89
+46 (0) 498-41 02 92

Handläggare Internationella Utbildningsprogram

Liene Ledaine

+46 (0) 72-997 60 76
+46 (0) 498-41 02 90

Handläggare Kommunala Partnerskap

Ida Edvinsson

+46 (0) 70-324 54 03
+46 (0) 498-29 91 58

Handläggare Kommunala Partnerskap

Felicia Wede

+46 (0) 72-450 01 50
+46 (0)498-29 91 08