ICLD i siffror

Under 2023 var 129 kommuner/regioner aktiva inom ICLD:s programverksamhet. Av dessa var 42 svenska och 87 internationella.

Under året pågick 97 projekt i 22 länder. Av dessa projekt var 51 kommunala partnerskapsprojekt. 26 av partnerskapsprojekten ingick i något av ICLD:s nätverk för kommunala partnerskap.

Genom våra internationella utbildningsprogram stärktes under 2023 över 153 lokala och regionala tjänstepersoner och politiker i våra utvalda samarbetsländer varav 89 kvinnor och 64 män.

Under 2023 hade ICLD avsiktsförklaringar med 19 universitet utspridda i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika.