Artiklar

Nya partnerskapsprojekt beviljade för 10 svenska kommuner och regioner Inlägg

Tillsammans med en internationell motsvarighet har tre svenska regioner och sju kommuner, beviljats kommunala partnerskapsprojekt värda över 18 miljoner kronor av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. De som tar …

SDG klubbar leder till stärkt ungdomsdeltagande  Inlägg

Inom ramen för partnerskapsprojektet “Together Towards Sustainable Development Goals” har tre skolor i Kibaha, Tanzania, tillsammans med Wisbygymnasiet på Gotland arbetat med att integrera FN:s hållbarhetsmål (SDGs) i skolornas undervisning …

Fyra nya forskningsutlysningar! Inlägg

ICLD utlyser 4 nya forskningsprojekt av olika omfattning och stil, med deadline juni – augusti. ICLD:s forskning är alltid policyrelevant, tillämpad och inriktad på att stödja demokratiutveckling på lokal nivå. …

ICLD i siffror och berättelser Inlägg

Visste du att 130 kommuner (regioner) runt om i världen var aktiva i vår programverksamhet under förra året? Eller att vi har ett 20-tal avsiktsförklaringar med universitet runt om i …

ICLD i Almedalen 2024 Inlägg

Under Almedalsveckan erbjuder ICLD panelsamtal med fokus på hur svenska kommuner och regioner stöder och stärker lokala myndigheter i Ukraina samt ett samtal på temat “Tillståndet för lokal demokrati i …

Gori stärker ungdomsdemokratin Inlägg

ICLD:s engagemang med kommunen Gori i Georgien har skapat betydande förändringar för möjligheter till ungas inkludering i politik och demokratibyggande även efter programslut. “Detta projekt har visat oss våra rättigheter, …

ICLD:s nya styrelse på plats Inlägg

Vid föreningsmötet den 25 april presenterades ICLD:s nya styrelse, där både nya ledamöter och en ny ordförande har tagit plats. – Det är ett hedersamt uppdrag att få bli ordförande …

Falun och Mogale stärker ungdomsdeltagandet i sina kommuner Inlägg

Falu kommun tillsammans med Mogale City i Sydafrika arbetar sedan 2021 inom ramen för ett kommunalt partnerskap på temat ungdomsinflytande. Syftet är att utveckla och förstärka ungdomars möjligheter att vara …

Första partnerskapsmötet mellan svenska och ukrainska kommuner Inlägg

Viljan hos svenska kommuner och regioner att stödja, stärka och bygga upp det ukrainska lokalsamhället är stor. 12 svenska kommuner och regioner har valt att via ICLD ingå partnerskap med …

Vår nya forskningschef María José Zapata Campos Inlägg

Vi är glada att meddela utnämningen av María José Zapata Campos som ICLD:s nya forskningschef. María José för med sig en rik erfarenhet och expertis till vår organisation, med forskning …