Integritetspolicy

ICLD har en integritetspolicy med anledning av att GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018.

1. Inledning och syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att ICLD hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

2. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du ingår avtal med oss, registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i våra utbildningar eller annan verksamhet inom ramen för ICLD. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, i vissa fall information om ditt arbete såsom arbetsgivare och position samt övriga uppgifter som krävs för verksamheten.

ICLD vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel av våra anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

3. Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:
– Sända dig våra nyhetsbrev.
– Kontakta dig via e-post
– Kunna kommunicera med dig gällande vår verksamhet.
– Kunna redovisa underlag till myndigheter av bokföringstekniska skäl eller annat lagrum eller avtal.

4. Säkerhet
Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag eller organisation, i något syfte, utan ditt samtycke.

5. Information till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vår organisation, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

6. Ta bort information från vår kunddatabas
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och nyhetsbrev. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden, vänligen kontakta oss. Dina uppgifter kommer därefter att raderas från vår kunddatabas.
Har du ingått avtal med ICLD måste vi spara den information som utgör underlag för ekonomiska transaktioner. Informationen behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Visby den 24 maj 2018

Christer Åkesson
Tf Generalsekreterare