Ansökan kommunala partnerskap

Ansökan om kommunalt partnerskap görs alltid digitalt, på engelska via “Mina sidor”. Under respektive kategori nedan kan du se vilka frågor du kommer behöva besvara i den digitala ansökan. Där finns även mer information eller förklaringar till frågorna.

För att lämna in en ansökan till programmet måste du intyga att du har läst, förstått och förankrat nedanstående dokument med deltagarna som uppges i ansökan:

Förberedelse

Projekt

  • Ansökningsfrågor – projekt
  • Ansökningsfrågorna utgörs i hög grad av det som kallas ”Milestones” i ICLD:s projektplaneringsverktyg som parterna ska ha använt för att planera sitt projekt. Ifyllt projektplaneringsverktyg från respektive part ska laddas upp i ansökan.
  • En avsiktsförklaring (Letter of intent) att samarbeta om ett enskilt projekt, underskriven av båda parter, ska laddas upp i ansökan. Här finns en mall för Letter of intent som ni kan använda om ni vill.
  • Projektdeltagarna ska listas i detta deltagarformulär som laddas upp i ansökan.
  • Ett Projekt måste alltid tillhöra en Styrgrupp, se nedan.

Styrgrupp

Breddning

Spridning