Styrelsen

ICLD:s styrelse består av föreningens medlemmar och tillika representanter för Lunds Universitet, Region Gotland och SKR.

Styrelsen

Marcus Stolte Holmberg, SKR

Ordförande

Kristina Jönsson, Lunds universitet

Ledamot

Stefaan De Maecker, Region Gotland

Ledamot

Ulrika Stöök, SKR

Ledamot