Demokratimiljoner till kommuner och regioner

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, beviljar sammanlagt 7,3 miljoner kronor till tre svenska kommuner och en region för deras demokratiprojekt tillsammans med en internationell partnerkommun. Det är Växjö, Kalix, Lycksele och Gotland som får ta del av pengarna.

Följande kommuner och region har fått sina partnerskapsprojekt beviljade:

  • Växjö kommun ska tillsammans med kommunen JB Marks i Sydafrika samarbeta i ett projekt där medborgarna tydligare ska involveras i stadsplaneringen. Kvinnor, barn och låginkomsttagare är prioriterade målgrupper i projektet. Växjö kommun beviljas 1,5 miljoner SEK för ett treårigt projekt. Läs mer
  • Kalix kommun tillsammans med kommunen Masaka i Uganda ska arbeta i ett treårigt projekt där fokus ligger på att öka barn och ungas samhällsengagemang, men också öka föräldrars involvering. Syftet är att minska hemmasittande och psykisk ohälsa. Växjö kommun beviljas 2,55 miljoner SEK. Läs mer
  • Lycksele kommun får ytterligare 700 000 SEK till sitt befintliga projekt med Homa Bay i Kenya som arbetar för en långsiktig och hållbar vatten- och avfallshantering. Läs mer
  • Region Gotland ska tillsammans med sin partnerkommun Kibaha i Tanzania arbeta i ett treårigt projekt som motverkar könsbaserat våld, gender based violence. Region Gotland beviljas 1,5 miljoner SEK. Läs mer

– Det kan inte understrykas nog hur viktigt det är att involvera medborgare i centrala frågor inom kommunernas arbete, exempelvis inom stadsplanering, jämställdhet och ungdomsinflytande. Det är en grundbult för den lokala demokratin. Därför är vi glada att kunna bevilja partnerskapsprojekt som bidrar till detta!

Johan Lilja, generalsekreterare ICLD

Under oktober beviljade ICLD även medel till partnerskapsamarbeten mellan Västerås – Gabarone, Botswana och Falkenberg tillsammans med  Sundays River Valley och distriktet Sarah Baartman i Sydafrika.

Om Kommunala partnerskap

Ett kommunalt partnerskap är ett internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte som stärker den lokala demokratiutvecklingen i den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen.

Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till att stärka demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i en annan del av världen. Läs mer om kommunala partnerskap.

Globala mål
17 - Genomförande och globalt partnerskap
Svensk partner
Kalix kommunLycksele kommunRegion GotlandVäxjö Kommun
Internationell partner
Homa BayJB Marks Local MunicipalityKibaha Town CouncilMasaka District Local Government Council
Etiketter
beviljade partnerskapsprojekt, demokratiprojekt, kommunala partnerskap,