Nätverk för jämlik hälsa

Tre partnerskap som utgörs av tre svenska regioner, bildar tillsammans med varsin partner i Östafrika (Uganda och Kenya) ICLD:s “Nätverk för jämlik hälsa”.

De tre partnerskapen kommer tillsammans arbeta i projekt som stärker deras medborgares rätt till jämlik vård. Partnerskapen kommer att få tillgång till stöd och utbildningsmöjligheter från ICLD.

Inom nätverket får regionerna stöd från experter på rättvis hälsa och forskare. ICLD arrangerar gemensamma nätverksaktiviteter för alla partnerskap, som under det första året kommer att fokusera särskilt på rollen hos politiska ledare och toppchefer i internationella partnerskap.

Alla utbyten mellan kommunerna finansieras av ICLD såsom resor, logi och andra kostnader i samband med utbytesresor och nätverksträffar.

Tidsram: 2021- 2024
Länder: Uganda and Kenya

Mentorer
De flesta partnerskap i nätverket har en mentor.
Läs mer om ICLD:s mentorer

Partnerskapen i nätverken

Region Stockhom och Jinja

Uganda

Område: Barns hälsa

Region Västerbotten och Homa bay

Kenya

Område: Styrning och hälsa

Region Östergötland och Uasin Gishu

Kenya

Område: Cancersjukvård

Röster från nätverket

Vad tänker svenska kommunpolitiker och tjänstepersoner om nätverket?

”För att stärka ett demokratiskt förhållningssätt är det viktigt att principen om vård efter behov är styrande. Detta projekt blir en viktig del i arbetet för en jämlik vård i Östergötland och i Uasin Gishu”

Kerstin Sjöberg,
Region Östergötland

Resursbristen rår vi inte på inom det här samarbetet. Men det går att höja överlevnad och livskvalitet ändå, till exempel genom utbildningar för sjuksköterskor i omvårdnad av nyfödda eller team-träning för att förbättra omhändertagandet av svårt sjuka barn

Helena Hildenwall,
barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och projektkoordinator i samarbetet.