Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

ICLD finansierar en lång rad forskningsprojekt, både vid svenska och på utländska universitet. Stödet går till forskning om lokal demokrati, lokalt självstyre och decentralisering. 

Genom denna forskningsfinansiering vill ICLD bidra till ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna som finns i att arbeta med demokrati på lokal nivå. ICLD prioriterar projekt som stärker lokala aktörer i deras arbete för att främja en demokratisk utveckling.

Alla forskningsprojekt mynnar ut i minst en forskningsrapport, ofta även policy briefs. Alla våra publikationer finner du här.