ICLD

Local Political Leaders - Capacitating Women in Politics

Programmet riktar sig till kvinnor på toppositioner i politiska församlingar på lokal nivå i 21 länder i Afrika, Asien och Östeuropa. Genom programmet får de en möjlighet att kapacitetstärkas i sin ledarroll och nätverka med andra kvinnor i samma position.

Sedan starten 2013 har ICLD stärkt sammanlagt 125 kvinnor genom att i första hand möjliggöra för dem att dela och sprida sina erfarenheter. Under våren 2017 startade den femte omgången och ICLD kommer starta ytterligare ett program 2019-2020.

Se informationsbroschyren under knappen "Till programmet".

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Ansök Kommunbesök för deltagarna