Banbrytande kvinnligt ledarskap i politiken 

Trina Firmalo-Fabic, den entusiastiska kommunala borgmästaren från Odiongan, Romblon, Filippinerna, har skapat en våg av förändring sedan hennes val år 2016 – och det verkar som om hon bara har börjat. 

Bortom de traditionella kommunala plikterna engagerar sig Trina i ICLD:s ledarskapsprogram för kvinnor. Hennes ledarskap har fokuserat på att väcka liv i administrationen och förbättra tjänsterna för medborgarna. Resultaten talar för sig själva: utmärkelser för framstående program inom lokal förvaltning, hälsa, ekonomisk konkurrenskraft och fred och ordning. Borgmästare Trinas engagemang kretsar kring att stärka kvinnor och ungdomar, arbeta för en bättre miljö samt främja god styrning och transparens.

Resan mot ledarskap 

Trina för med sig en rik erfarenhet till sin position, med bakgrund som stabschef i guvernörens kontor i Romblon och som politisk tjänsteman i representanthuset. Hon är också en licensierad miljöplanerare och vice ordförande för Philippine Red Cross – Romblon Chapter. Trina har också utmärkts med Dangal ng Bayan Award och blivit en 2023 Asia-Pacific Obama Leader. Men det är hennes deltagande i ICLD:s program “Women’s Political Leadership” som har fördjupat och breddat hennes perspektiv på ledarskap.

Trinas koppling till ICLD

Trinas resa med ICLD startade 2023 och har varit en ögonöppnare.

– Programmet har gett mig insikter från deltagare över hela världen. Vi delade gemensamma upplevelser av kampen för politiska platser, diskriminering och glädjen att tjäna våra väljare”, säger Trina. “Studiebesöket i Sverige öppnade mina ögon för partnerskap och samarbeten, och jag fördjupade mig i principer som rättvisa, deltagande och transparens i förvaltningen.

Trina förklarar vidare med hennes egna ord:  

– Jag deltog i ICLD:s program för kvinnligt politiskt ledarskap för att fördjupa mitt feministiska perspektiv på styrning och för att lära av föreläsare och borgmästare från hela världen. Programmet har gett insikter från meddeltagare med gemensamma och liknande erfarenheter, såsom utmaningarna att konkurrera om politiska platser, diskriminering och dubbla standarder som kvinnlig ledare, samt glädjen i att kunna tjäna våra medborgare. Erfarenheter som gjort att jag reflekterar över min egen kontext. 

Nso Delphine Laika, Kamerun, Trina Firmalo, Filippinerna, och Nomvuyo Patrici Mposelva Sydafrika. Foto: ICLD

Jag anammade även några framgångsrika metoder som jag lärde mig under studiebesöket i Sverige, såsom att förbättra partnerskap och samarbeten. Jag fick särskilt djupare insikt om principerna för rättvisa, deltagande, öppenhet och ansvar i styrning, samt en större förståelse för problemorienterad projektplanering och att analysera olika aktörer. 

Från ord till handling  

Men för Trina handlar ledarskap om handling. Hon valde att ta itu med utmaningen inom avfallshantering i sin kommun. “Mina lärdomar från programmet har varit ovärderliga i genomförandet”, säger Trina.  

– Jag var också intresserad av att skaffa färdigheter och kunskap som kunde hjälpa mig att tackla en specifik utmaning i min kommun genom den förändringsprocess som programdeltagarna uppmanades att identifiera. Jag valde problemet med hantering av fast avfall, särskilt att ändra medborgarnas attityder och uppfattningar gällande avfallshanteringen. Detta är en pågående process, och mina lärdomar har hjälpt mig när det gäller programimplementeringen.

Hon har även tagit initiativ till globala samtal, som med en borgmästare från Ukraina, för att dela bästa metoder för ungdomsprogram. 

– För ett par månader sedan kom jag överens med borgmästaren från Ukraina, Viktoria, om att låta våra unga ledare träffas online och dela de bästa metoderna för ungdomsprogram. Vi träffades online två gånger och hade möjligheten att dela med oss erfarenheter från båda sidor om vad som gjordes på våra respektive platser. WPL har öppnat mina ögon för vad som är möjligt, särskilt i min kommun. Jag hoppas på att vara en förespråkare för demokrati, rättvisa och kvinnors rättigheter. 

Framtiden

I februari ser Trina fram emot att delta i den avslutande workshopen för ICLD-programmet och fortsätta sin resa som en förespråkare för demokrati, rättvisa och kvinnors rättigheter. Hennes vision sträcker sig bortom Odiongan – hon hoppas vara en inspirationskälla för demokratiska ideal och för positiv förändring.