ICLD deltagaren Judy – en pionjär

Ett av målen med ICLD:s utbildningsprogram är att ge våra deltagare möjlighet att bli starka ledare som förespråkar demokrati och mänskliga rättigheter samtidigt som de är goda förebilder för sina medborgare. Därför blir vi särskilt glada för deras framgångar. Vi vill dela med oss av framgångshistorien om vår tidigare programdeltagare Judy Makira från Kenya som, inspirerad av vårt ledarskapsprogram, bestämde sig för att söka till en förtroendepost som ingen annan kvinna någonsin kandiderat till.

När Judy Makira deltog i ICLD:s program Leadership in Local Governance 2021 tillhörde hon ett team på tre personer ville förändra det faktum att kvinnor i deras kommun var underrepresenterade på ledarskapspositioner. Under utbildningen arbetade därför teamet med att öka andelen ledande kvinnor i politiken i Murang’a County. I dag kan Judy Makira stolt presentera sig själv som den första kvinnan i historien som vågade kämpa för att bli ledamot från Kiharu valkrets i Kenyas nationalförsamling (lagstiftande parlament) i landets senaste val.

– Jag ser detta som en viktig milstolpe och det är tack vare mitt deltagande i ledarskapsprogrammet som detta blev möjligt. Utbildningen gav mig självförtroende att föregå med gott exempel för kvinnor som vi nådde ut till, berättar Judy.

Valkretsen har haft tio parlamentsledamöter sedan 1963, året då Kenya blev självständigt, men ingen kvinna har någonsin kandiderat till dessa poster. Även om Judy Makira förlorade valet om Kiharus parlamentsplats, så ser hon inte sin förlust som någonting annat än en seger:

– Det faktum att jag var den första kvinnan har satt fart på kvinnor i Murang’a, säger Judy. Om du googlar mitt namn så kommer du att kunna läsa: “Möt första kvinnan som kandiderat till denna position”. När kvinnor i Murang’a läser detta inser de att ingenting är omöjligt.

Dessutom blev Judy Makira vald till flera prestigefyllda politiska poster lokalt, bland annat till vice ordförande för Murang’a County. För Judy var det ett naturligt val: “Jag bestämde mig för att vara ett gott föredöme för andra”.


Förändringsprojekt och framtida arbete

Målet med det förändringsprojekt som Judy Makira och hennes team arbetade med under ICLD-utbildningen var att minska könskillnaderna i ledarskapspositioner i deras hemland genom att få fler kvinnor att engagera sig på alla nivåer i den politiska processen. Under den föregående mandatperioden fanns det endast tre kvinnliga valda ledamöter av de 35 ledamöterna i distriktsfullmäktige. De övriga har nominerats inom ramen för en så kallad ”två tredjedels könsregel” som slår fast att respektive kön får utgöra maximalt två tredjedelar av det totala antalet medlemmar i folkvalda församlingar. Judy Makira rapporterar att tio kvinnor som fått mentorskap av hennes team kandiderade till olika valda positioner, varav fyra har lyckats komma in i politiken.

Dessutom har teamet genomfört många intervjuer med media och en talkshow som handlat om kvinnors ledarskap. Förändringsprojektet har inte bara inneburit förändringar i Murang’a utan även i hela landet:

– Många människor från hela landet har ringt till mig och sagt: “När jag såg dig förstod jag att jag ville engagera mig politiskt.” Vi är glada över att fler kvinnor än någonsin har blivit valda i år, avslutar Judy.

Även om ICLD:s ledarskapsprogram nått sitt slut, fortsätter projektets arbete. Tillsammans med sina kollegor har Judy bildat en förening som hjälper kvinnor som förlorat valet och som nu står inför sociala och ekonomiska utmaningar att återhämta sig. Föreningens huvudsakliga uppgift är att uppmuntra kvinnor att söka ledande befattningar.


Etiketter
ITP,