För dig som vill vara med

Tre sätt att förändra världen.
Hur kan ni vara med?

Kommunala Partnerskap

Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre och av att på lokal nivå ha ansvar för mycket av samhällsservicen. Svenska kommuner, landsting och regioner har därför värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till sina motsvarigheter i utvecklingsländer.

Genom att engagera er kommun i ett Kommunalt Partnerskap deltar ni både i internationellt utvecklingssamarbetet och kan förbättra er egen verksamhet genom att lära av andra. Redan idag är över 60 svenska kommuner, landsting och regioner engagerade i ett Kommunalt Partnerskap.

Internationella Utbildningsprogram

ICLD söker alltid svenska kommuner och regioner som vill vara en del av detta internationella erfarenhetsutbyte och som kan ta emot studiebesök av deltagarna.

ICLD:s utbildningsprogram vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner i svenska samarbetsländer, verksamma i offentlig förvaltning. Kärnan i utbildningarna är att deltagarna får ta del av svenska spetskompetenser, erfarenheter och arbetsmodeller inom lokal demokratiutveckling. Men målet är också skapa långsiktiga nätverk och partnerskap mellan samarbetsländerna och mellan deltagarna och svenska aktörer.

Det finns sex olika utbildningsprogram. Utbildningarna kostar inget för deltagarna, och deltagarnas resor och traktamenten finansieras av ICLD.

Forskning

Framgångsrikt demokratiutvecklingsarbete måste alltid baseras på kunskap och forskning.

ICLD:s Kunskapscentrum fungerar som ett nav för den kunskap och forskning som finns kring lokal demokrati. Vi dokumenterar, analyserar och sprider ny kunskap om lokalt självstyre, decentralisering och kapacitetsutveckling inom internationellt utvecklingssamarbete. Vi initierar och finansierar ny forskning. Och vi anordnar regelbundet egna workshops och seminarier.