Rysk-Svensk intensifierad samverkan

Syftet med programmet är att stärka den lokala nivån i Ryssland och i Sverige genom etablerande av nya former för dynamisk samverkan i projektform mellan ryska och svenska kommuner och landsting/regioner. De intensiva samverkansprojekten fokuserar på ett av områdena miljö/hållbarhet eller inkludering av personer med funktionsvariation.

Målgrupp är ryska och svenska lokala tjänstepersoner vilka genom konkreta samverkansprojekt med kommuner och regioner i grannlandet får utökad kompetens och kapacitet att skapa och vidmakthålla en jämställd och transparent lokal verksamhet med ett utökat medborgardeltagande.

Följande länder är berättigade att söka till programmet: Ryssland, Sverige.

Programperioden: 2019-2021.

Det finns ingen ansökningsperiod för detta program eftersom det nuvarande programmet är en förlängning av år 2016-2018 årskull.

Dokument
Rysk/svenskt samarbete på lokal nivå (Svenska)
Программа сотрудничества между муниципальными и региональными органами управления Швеции и России