Advanced International Leadership Programme

Programmet riktar sig till kvinnor i nyckelpositioner i politiska församlingar på lokal nivå i Afrika, Asien och Östeuropa. Programmet ger möjlighet att stärka kapaciteten i deltagarens ledarskap, hjälpa till att uppnå målen för hållbar utveckling och skapa ett nätverk av kvinnor i samma position.

Följande länder är berättigade att söka till programmet: Albanien, Botswana, Georgien, Indonesien, Kenya, Kosovo, Montenegro, Moçambique, Nordmakedonien, Sydafrika, Tanzania, Turkiet, Uganda, Ukraina, Vietnam, Zambia.

Programperioden: december 2019 – november 2020.

Genom knappen ”Till programmet” nedan kan du läsa en utförligare presentation av programmet på engelska.

Ansökningsperiod till nästa omgång av programmet är stängd.

Detta program kommer att följas av en sjunde kohort 2020-2021.

Dokument
Advanced international political leadership programme 2019-2020