Municipal Financing Supporting Local Development and Local Democracy

Detta utbildningsprogram fokuserar på lokal ekonomisk utveckling och bygger på principer om jämställdhet, deltagande och transparens. Programmet ger tjänstepersoner på lokal nivå stöd i att identifiera och använda finansiering för kommunala och regionala utvecklingsprojekt. Utbildningsprogrammet ges i samarbete med UN Capital Development Fund, UNCDFs globala program.

Tjänstepersoner på lokal och regional nivå i Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe är välkomna att söka till programmet.

Programperioden: 1 december 2018 – 31 maj 2020.

Ansökan till programmet är stängd.

Dokument
Municipal Financing Supporting Local Development and Local Democracy 2018-2020 (PDF)