Verksamhet

Kommunala partnerskapsprogram är utvecklingssamarbeten mellan svenska kommuner och regioner och motsvarande instanser i låg- och medelinkomstländer. Läs mer

Internationella Utbildningsprogram, (ITP) är längre, kvalificerade utbildningsinsatser som vänder sig till nyckelpersoner på lokal nivå i Sidas samarbetsländer, till exempel lokala politiker och tjänstepersoner. Läs mer

Forskning. ICLD:s kunskapscentrum initierar, analyserar och sprider kunskap om hur man skapar och utvecklar lokalt självstyre, lokal demokrati och decentralisering. Vi finansierar också forskning på universitet i Sverige och i våra samarbetsländer. Läs mer

Informationsblad om ICLD – på engelska (PDF)