Workshop Inclusive Municipalities for Refugees

Workshopen belyser kommuners roll i inkluderingen av migranter. Syftet är att belys gemensamma utmaningar och möjligheter med att inkludera migranter i det lokala beslutsfattandet. Fokus kommer även ligga på Kommunala Partnerskap där stöd kan sökas från ICLD.

ICLD kommer under workshopen ge stöd till deltagare kring hur Kommunala Partnerskap kan utvecklas och etableras. 

Tid och datum: 5 juli, 12:30 – 14:00 (lunch från 12:00)
Plats: ICLD Hamnplan 1, Visby 

Anmälan är obligatorisk och görs till Myriam Chilvers på: myriam.chilvers@icld.se