Trender i internationellt samarbete på lokal nivå?

Vill du hjälpa till att öka förståelsen för hur kommuner, landsting och regioner arbetar med internationella utvecklingssamarbeten? Då kan du hjälpa till nu.

Just nu genomför OECD en enkätundersökning som riktar sig till kommuner, landsting och regioner för att bättre förstå varför den lokala nivån engagerar sig i internationellt samarbete och hur samarbetet ser ut.

Undersökningen kommer att leda till policyrekommendationer till alla medlemsländerna – Därför är detta också ett bra tillfälle att påverka vår egen nationella nivå.

Vi uppmuntrar er som har tid och möjlighet att fylla i den bifogade enkäten och skicka den till Stefano.MARTA@oecd.org

Dokument
oecd-dc-survey-lrgs-english.docx