Tjugo år av partnerskap – Göteborg & Nelson Mandela Bay

I år firar Göteborg stad och Nelson Mandela Bay 20 år av partnerskap. Det är ett av de längsta partnerskapen inom ICLD och inom ramen för samarbetet har parterna genomfört ett dussintals projekt. Att ha ett partnerskap under så lång tid innebär en rad fördelar och ICLD uppmuntrar till långsiktiga partnerskap.

De fördelar som kommer med långsiktiga partnerskap intygas av de båda partnerskapens projektledare:

– För varje genomfört projekt kan du gå mer på djupet, få bättre förståelse och arbeta på en högre nivå av komplexitet, säger Dawn McCarthy som är projektledare för Nelson Mandela Bay.

Staffan Claesson , projektledare för Göteborg håller med Dawn och tillägger: – För Göteborg ger detta partnerskap många nya perspektiv och komplexa situationer att hantera och lära av!

De olika projekten har varierat men har huvudsakligen handlat om hållbar stadsutveckling. Det nu pågående projektet ( Access Project ) bygger vidare på de tidigare projekten. Projektet avslutas under 2020 och ska då komma fram med en handfull rekommendationer och lösningar för de båda städerna.

Ansvarsutkrävande

Parallellt med “Acess” projektet pågår ett projekt för ungdomar där det är deras behov och önskemål som står i fokus. När de båda parterna träffades i slutet av november fick ungdomar från såväl Nelson Mandela Bay som från Göteborg, möjlighet att presentera projektet för sina respektive politiker liksom de utmaningar som de upplever i sina städer. Politikerna lyssnade och lovade att beakta och agera på detta. – Mycket glädjande att se, det är just denna typ av ansvarsutkrävande som vi vill ska ske inom ramen för partnerskapen, säger Anders Falkemo, från ICLD som deltog under mötet med politikerna.

Ungdomar från Nelson Mandela Bay och Göteborg fick möjlighet att presentera utmaningar och behov för sina respektive politiker. Foto: Caroline Karlsson.

Framtiden

Genom sitt långa partnerskap har Göteborg stad och Nelson Mandela Bay nått till en punkt där de på allvar kan påverka, säkra och förbättra demokratin i sina bägge städer. Genom att fortsatt identifiera relevanta och aktuella utmaningar som de båda städerna står inför hoppas ICLD att partnerskapet fortsätter med oförminskad styrka.

Axel Josefsson, ordförande Kommunstyrelsen Göteborg stad

"Det är viktigt att jobba långsiktigt" och partnerskap är ett "Fruktbart sätt att utveckla demokrati". Det säger Axel Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg med anledning av att Göteborgs Stad och Nelson Mandela Bay Municipality i år firar 20 år av partnerskap. Med sitt långa partnerskap har de båda nått till en punkt där de på allvar kan påverka, säkra och förbättra demokratin i sina bägge städer. Genom att fortsatt identifiera relevanta och aktuella utmaningar som de båda städerna står inför hoppas ICLD att partnerskapet fortsätter med oförminskad styrka. Läs mer: https://icld.se/artikel/tjugo-ar-av-partnerskap-goteborg-nelson-mandela-bay/In English: https://icld.se/en/article/20-years-of-partnership/

Publicerat av ICLD – Swedish International Centre for Local Democracy Onsdag 11 december 2019

Det är viktigt att jobba långsiktigt” och kommunala partnerskap är ett “Fruktbart sätt att utveckla demokrati” säger Axel Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg med anledning av att Göteborgs Stad och Nelson Mandela Bay Municipality i år firar 20 år av partnerskap.

Svensk partner
Göteborgs stad