Tio miljoner till demokrati-samarbeten

Från Piteå i norr till Ronneby i söder har 11 svenska kommuner beviljats totalt 10 641 000 kronor för att bedriva sina kommunala partnerskap med inriktning på ett eller fler av ICLD’s fyra kärnområden – jämlikhet, deltagande, transparens och ansvarsutkrävande.

Två gånger per år kan svenska kommuner tillsammans med en internationell samarbetspart ansöka om medel till ett kommunalt partnerskap. Kommunala partnerskap höjer kompetensen hos både medarbetare och förtroendevalda genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Så kan exempelvis Region Östergötland genom sitt partnerskap med Uasin Gishu County i Kenya lära hur sjukvård bedrivs under bristfälliga förhållanden och tillsammans arbeta med organisatorisk kapacitet med fokus på cancersjukvård.

Peter Berggren, Region Östergötland

Vi säger grattis till Region Östergötland som beviljats bidrag till Kommunala partnerskap! Region Östergötland vill i sitt kommunala partnerskap arbeta med med Uasin Gishu i sydvästra Kenya på temat hållbar och jämlik hälsa och ta fram en projektplan kring hur organisatorisk kapacitet i vården ska stärkas, med fokus på cancersjukdomar i Sverige och Kenya. Peter Berggren spom jobbar på Internationella medicinska programmet i Region Östergötland berättar här om varför de valt att ansöka om kommunlat partnerskap.Läs mer om vilka partnerskap som fått bidrag: https://icld.se/artikel/tio-miljoner-till-resultatinriktade-demokratisamarbeten/

Publicerat av ICLD – Swedish International Centre for Local Democracy Onsdag 11 december 2019

Eller Piteå och An Giang, Vietnam som tillsammans arbetar med att hitta sätt att involvera ungdomar i arbetet mot klimatförändringar och utarbeta digitala plattformar för medborgardialog.

Ett annat exempel är Karlstad kommun som samverkar med Makueni County i Kenya, som innehar ett särskilt departement för jämställdhetsfrågor. Tillsammans vill parterna lära av varandra för att hitta vägar för att bryta normtypiska val i förhållande till studier och val av arbete.

Glädjande för denna ansökningsomgång är att flera nya svenska kommuner har ansökt om att delta i programmet.  De svenska kommuner/regioner som nu har beviljats bidrag är: Ekerö, Karlstad, Kristinehamn, Lycksele, Mariestad, Piteå, Region Östergötland, Ronneby, Umeå, Älmhult och Öckerö.

Se vilka projekt som fått bidrag.

Mer information om Kommunala partnerskap