Sex miljoner till forskning för att stärka lokal demokrati

En utlysning i juli förra året resulterade i 129 ansökningar som alla har bedömts av ICLD och ICLD:s Advisory Group. Projekten kopplar alla till ett eller flera av ICLD:s fyra kärnområden (jämlik/rättvis och inkluderande behandling, deltagande och delaktighet, transparens, och möjlighet till ansvarsutkrävande). Projekten ska bidra till att identifiera möjligheter och utmaningar för att öka utsatta människors inflytande i lokalt beslutsfattande. Projekten kommer att genomföras i Zimbabwe, Kenya, Libanon, Ukraina, Nordmakedonien, Indonesien och Sydafrika.

“With this grant we will be able to study how different categories of vulnerability, and the physical, cultural, political and socioeconomic environment converge to influence inclusion and participation in local democracy.“ Säger Bernard Chazovachii från Great Zimbabwe University, en av medlemmarna i forskningsprojektet “Interrogating the inclusion and participation of vulnerable groups in Zimbabwe’s local democracy”

Ett annat projekt som beviljats forskningsmedel undersöker antikorruption i Ukraina.

Institutional change requires political will. But what is political will, and where does it come from?
Forskningsprojektet “Opening the black box of political will: Local public authorities and anti-corruption efforts in Ukraine” som leds av Marcia Grimes från Göteborg Universitet kommer undersöka dessa frågor.

Läs mer om alla projekt har blivit beviljade forskningsmedel här:

Through inclusion and transparency, to equity and quality. Improvement of the local budget processes in North Macedonia
Main applicant: Dragan Tevdovski, Co-founder of ZMAI (Association of Young Analysts and Researchers) and professor at the Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodious University, Skopje

Morality Policies and the Prospect for Inclusive Citizenship in Decentralized Indonesia: A Study of West Java 
Main applicant: Wawan Mas’udi, Senior Lecturer, Vice Dean of Academic and Student Affairs, Faculty of Social and Political Sciences (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada

Opening the black box of political will: Local public authorities and anti-corruption efforts in Ukraine 
Main applicant: Marcia Grimes, Senior Lecturer, Department of Political Science, University of Gothenburg

Interrogating the inclusion and participation of vulnerable groups in Zimbabwe’s local democracy
Main applicant: Bernard Chazovachii, Acting Dean of the School of Social Sciences, Great Zimbabwe University

Whose voice matters for what? Local government inclusion and social accountability in post-conflict contexts
Main applicant: Hanna Leonardsson, Assistant researcher, School of Global Studies, University of Gothenburg

Mobilising Assets to Bridge the Accountability Gap: Applying asset-based and citizen-led development for social accountability and inclusive governance in Emfuleni, South Africa 
Main applicant: Hanna Nel, Professor, University of Johannesburg

ICLD och forskning

ICLD stödjer forskning om lokal demokrati, decentralisering och lokalt självstyre i internationellt utvecklingssamarbete. ICLD finansierar forskningsprojekt, organiserar workshops för att möjliggöra dialog mellan forskare och lokala politiker och tjänstemän som är del av ICLD:s utbildningsprogram och partnerskap.