Teambesök till förändringsprojekten i Zimbabwe

Under en vecka i slutet av februari genomförde vi studiebesök till flera team på landsbygden i Zimbabwe, som ingår i den femte omgången av vårt “Zimbabwe Leadership Programme”. Inom detta program kombinerar alla deltagare sina strategiska ledarskapsutmaningar med distriktets utmaningar, som ligger väl i linje med målen för global hållbar utveckling, Agenda 2030, och för att arbeta med sina lokala förändringsprojekt.

ICLD besöker teamen för att undersöka hur projekten går och för att utforska om ytterligare stöd behövs. Det är en av de viktiga komponenterna inom programmet, tillsammans med deltagande lokala politiker, det teambaserade arbetssättet och kombinationen av teori och praktik. Tillsammans säkerställer dessa faser att utvecklingen och resultatet av programmet blir så framgångsrikt som möjligt.

Daphine och Judith från BRDC och våra ITP- Handläggare Anne och Suzana

Binga Rural District Council-teamet (BRDC) består av en jämställdhetsstrateg och en IT-specialist, Daphine Munsaka, och kommunalrådet Judith Sibanda. Judith är den enda kvinnliga av Bingadistriktets 25 kommunalråd. Förändringsprojektet som teamet arbetar med under programmet för sina samhällsmedlemmar är ett avfallshanteringsprojekt, för att installera färgmärkta sopkärl på tre platser i centrum av distriktet. Ett annat utvecklingsprojekt som ligger nära hjärtat för BRDC-teamet är ett projekt inriktat på jämställdhetsintegrering, för att vässa fler kvinnor inom jämställdhetsfrågor och förbereda dem inför ledande positioner i distriktet.

Bubi RDC och medborgare framför den nya vattenpumpen

I Bubi Rural District Council står rådets administratör Siqubumtheto Dube och kommunfullmäktige Cookie Moyo inför många utmaningar för att möta behoven hos medborgarna i distriktet, såsom otillräcklig infrastruktur, dåliga vägar och brist på sysselsättning för ungdomar. Därför syftar deras förändringsprojekt till att skapa bättre tillgång till vatten för fler medborgare, särskilt kvinnor inom distrikt 14, så att lokalbefolkningen inte behöver färdas lika långt för att få vatten. Kvinnor och män inom distrikt 15 har redan fått bättre levnadsvillkor, efter att en soldriven pump och ett borrhål installerats. Men på grund av den rådande vattenbristen måste folk ändå turas om och möjligheten att hämta vatten varje dag finns inte för alla, eftersom att resurserna ska distribueras till alla hushåll i området.

Bulilima RDC och våra ITP-Handläggare Suzana och Anne, framför den nya hälsokliniken

Ingenjören Nomusa Dube i Bulilima Rural District Council och kommunfullmäktige Philip Mpofu, hennes teampartner i utbildningen, gav oss en detaljerad bild av deras viktigaste utmaningar framöver. De lyfte bland annat osäker mattillgång, tonårsgraviditeter, könsbaserat våld och hög grad av analfabetism. Lösningar som presenteras av teamet är att uppmuntra ungdomar att stanna i skolan och värdesätta utbildning, eftersom skolavhoppen är höga i samband med migration av ungdomar till grannländer.
Men teamets huvudsakliga förändringsprojekt är att bygga en ny skola i Tjemahale, som kommer att förkorta resvägen med 10 kilometer för barn som är inskrivna de i fyra befintliga skolorna i upptagningsområdet. Teamet visade oss också det pågående bygget av en efterlängtad ny hälsoklinik i distriktet, som håller på att bli verklighet tack vare samhällsengagemang och en botten upp-strategi, där medborgarna i distriktet själva initierat och skapat en styrgrupp.

Läs mer om Zimbabwe Leadership Programme här!