Zimbabwe Leadership Programme

Syftet med programmet är att ge de lokala myndigheterna möjlighet att ge sina medborgare god kvalitet, rättvisa tjänster och minskad fattigdom. Detta uppnås genom att utbilda team från Zimbabwiska kommuner bestående av en ledande tjänsteman och en vald ledamot. Teamet utvecklar sina ledarskapsförmågor och genomför under utbildningen ett gemensamt projekt syftande mot att uppnå målen för hållbar utveckling.

Utbildningsprogrammet förutsätter att förbättrad kapacitet hos lokala tjänstemän och ledande folkvalda politiker vilka exponeras för god praxis från både Sverige och Zimbabwe, gör dem mer effektiva i sitt arbete att tillhandahålla tjänster till sina invånare. 

Följande länder är berättigade att söka till programmet: Zimbabwe.

Programperiod: 2021-2022.

Ansökan ska göras senast den 15 mars 2021

Till ansökan

Mer information om programmet (på engelska).