Ömsesidigt lärande i Tanzania

– Det sker förändringar men det går långsamt och det är många utmaningar som kvarstår, säger forskaren Robert Mhamba.
Det blev givande dagar med föreläsningar, workshop och erfarenhetsutbyte för de lokala politikerna i ICLD:s utbildningsprogram.

Kristin Ekström från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) deltog under en vecka tillsammans med kollegorna Shannon Lövgren, Lars Lööf och Anne Scheffer Leander i arbetet att driva utbildningsinsatsen i södra och östra Afrika framåt.

Robert Mhamba, University of Dar es Salaam föreläste om den ICLD-finansierade forskning som han och Jonas Ewald, Linné universitetet, gjort på lokal demokratisk utveckling i Tanzania.
– Det sker förändringar men det går långsamt och det är många utmaningar som kvarstår. Framför allt behövs förändringar vad gäller de lokala institutionernas möjlighet att verka på den lokala nivån. De krävs starkare incitament för politiker att interagera med varandra och mellan de politiska nivåerna, säger Robert Mhamba.

En av framgångsfaktorerna för att öka kunskapsnivån och ta utbildningsinsatserna vidare är deltagarnas förmåga att dela med sig.
När den fjärde omgångens deltagare i “Local Political Leaders – Capacitating women in politics” mötte den femte omgångens deltagare syntes bevis för modellens kraft.
– Jag har hittat mer styrka i mitt personliga ledarskap och vad det innebär att vara ledare och kvinna, säger Audrey Morakane från Sydafrika.

ICLD:s program för ledarskapsutbildning är som ett stafettlopp där deltagarna är motorn och kunskapen bränslet. Målet är stärkt demokrati och ökad kompetens hos de politiska ledarna.
– Under onsdagen sammanförde vi den här fjärde gruppen med den femte gruppen politiker, säger Kristin Ekström. Sex svenska politiker, som fungerar som mentorer, var med i workshopen. Deras coachning och råd för att omsätta politisk kunskap till handling i vardagen var inspirerande för deltagarna.

Det fina är att lärandet är ömsesidigt. De svenska politikerna fick med sig erfarenheter hem till Sverige som stärker det egna politiska ledarskapet.
Audrey Morakane och Suzan Velaphi från Sydafrika, som går den fjärde omgången av ICLD:s ledarskapsutbildning, säger att deras politiska ledarskap blivit tydligare under det första året.
– Jag tar med mig den personliga utvecklingen av mitt ledarskap, säger Suzan. Jag märker redan att det är lättare för mig att fatta beslut med den insikt och erfarenhet detta gett mig.

Syftet med workshopen var att skapa möjligheter för institutionalisering av den kapacitetsutveckling kvinnorna får i utbildningen. Som ledare för demokratisk utveckling på den lokala nivån har de en viktig roll.
– På hemmaplan ska de ju arbeta gemensamt med sina kollegor för att driva utveckling framåt. Jämlik politisk representation för ett hållbart samhälle är en fråga för oss alla, säger Anne Scheffer Leander.
 
Veckan inleddes med arbeten i grupper med den nya femte omgången politiker. På agendan stod kommunikativt och politiskt ledarskap samt arbete med strategiska frågor för politikernas individuella kapacitetsutveckling som ledare.
Veckan rundades av med att den fjärde omgången politiker och deras manliga kollegor arbetade med de globala utvecklingsmålen och Agenda 2030.

Lokala politiker från utbildningsomgång fyra berättade om de erfarenheter de gjort och den utveckling de påbörjat under första året av sin utbildning. De delade sina erfarenheter till sina medbjudna manliga kollegor och till kollegorna i den femte omgången av utbildningen.

Till workshoppen i Tanzania tog Audrey Morakane med sig Jordan Griffiths, en manlig kollega från den politiska församlingen i Twane, Sydafrika. Jordan fick en första introduktion om den utbildning kvinnorna genomgår och inspiration för sitt fortsatta engagemang. Med på workshopen var bland annat William Mduduzi, Suzan Suzan Velaphis kollega på hemmaplan. Linda Landu, lokal förtroendevald i Cape Winelands i Sydafrika har just påbörjat sin ledarskapsutbildning som deltagare i den femte omgången av programmet. Syftet är att stärka det nationella nätverket.
Kerstin Persson från Klippans kommun, är en av de svenska mentorerna.
– Det här är så lärorikt och utvecklande för vårt ledarskap och våra samhällen. Det ger nya perspektiv för alla oss som är inblandade, säger Kerstin.