22 nya internationella samarbeten för lokal demokratiutveckling

Totalt har 22 nya projekt fått klartecken för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet. Det övergripande målet för alla projekt är att utveckla lokal demokrati och att minska fattigdom. Hälso- och sjukvård och lokal styrning följt av kultur, utbildning samt miljö och klimat är de vanligaste områdena för samarbete. Indonesien, Sydafrika och Tanzania är de länder där flest samarbeten beviljats denna gång, följda av Kina, Kosovo, Namibia, Uganda, Zambia och Ukraina. Projekten är en del av verksamheten inom ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, med finansiering från Sida.

– Den enskilde människans möjligheter till delaktighet och inflytande är avgörande för att den lokala demokratin ska utvecklas. De kommunala partnerskapen är ett utmärkt exempel på internationells samarbete som direkt ger effekter i människors vardag och det skapar hållbara samhällen över tid, säger Lennart Båge, vikarierande generaldirektör på Sida.

ICLD arbetar inom fyra kärnområden för lokal demokratiutveckling. Alla projekt ska på olika sätt bidra till ökade möjligheter för jämlikhet, inkludering, transparens och ansvarsutkrävande i sina kommuner. Samarbetena visar att den lokala nivån blir starkare och att möjligheterna att hantera gemensamma globala utmaningar växer.

– Genom partnerskapen kan kommunerna anta utmaningarna i Agenda 2030 samtidigt som de utvecklar den lokala demokratin genom att dela erfarenheter och utvecklas tillsammans mot mer hållbara samhällen, säger Karin Norlin Bogren, chef för det Kommunala Partnerskapsprogrammet på ICLD.

Utöver de 22 nya projekten finns drygt ytterligare drygt 130 samarbeten som redan pågår. I den här ansökningsomgången är Hälso- och sjukvård det vanligaste samarbetsområdet och alla ansökningar kopplar projekten tydligt till ökad inkludering. Det är redan runt 55 svenska kommuner, landsting och regioner som deltar. Bidragen till projekten ligger mellan 300 000 och 500 000 kronor per år och de pågår mellan ett och tre år.

Följande kommuner har beviljats stöd för ett eller flera projekt: Arvidsjaur, Falun, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Vara, Vimmerby, Västerås och Växjö samt Landstinget Västerbotten, Region Gotland och Region Kronoberg.
Läs mer om de olika projekten i dokumentet nedan.